Styrelsen är utsedd av aktieägarna för att styra och bevaka förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, budget, bokslut och förvärv samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Vid varje ordinarie styrelsemöte följs en i styrelsens arbetsordning fastlagd dagordning som bland annat innehåller rapport från VD, ekonomirapporter och strategiska frågor. Styrelsen utser VD. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott och ett projektutskott.

Ordinarie styrelseledamöter och styrelseordföranden nomineras av valberedningen inför årsstämmans val varje år.

Tom Erixon -

Tom Erixon

Styrelseordförande och ordförande i ersättnings- och projektutskotten

Invald: 2021
Född: 1960
Utbildning: Jur. kand från Lunds universitet, Sverige och MBA i företagsekonomi från IESE, Spanien
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: VD och koncernchef för Alfa Laval och ordförande i Teknikföretagens styrelse.
Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för Ovako-koncernen, VD för Sandvik Coromant, Managing Partner för Boston Consulting Group och Practice Leader Industrial Goods.
Innehav: 50 272 B-aktier

Henrik Ehrnrooth - Director

Henrik Ehrnrooth

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet och projektutskottet

Invald: 2019
Född: 1954
Utbildning: M.Sc. i Forest Economics, Helsingfors Universitet samt B.B.A., Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Otava Group och styrelsemedlem i rådgivande nämnden för Climate Leadership Coalition samt styrelseledamot i Marcus Wallenbergs Stiftelse
Tidigare arbetslivserfarenhet: VD för Pöyry samt styrelseordförande i YIT Corporation och Caverion Corporation.
Innehav: 3 515 996 B-aktier genom Corbis S.A.

Neil McArthur -

Neil McArthur

Styrelseledamot och ledamot i projektutskottet

Invald: 2021
Född: 1961
Utbildning: MBA - INSEAD, BSc Hons Civil Engineering, University of Glasgow och CEng MIMechE
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Senior partner inom Energy divisionen för Oliver Wyman.
Arbetslivserfarenhet: VD och Ordförande för Executive Board på Arcadis N.V., Executive Board Member, Senior Vice President och Managing Director Europe för Booz & Company och flertalet Project Management roller inom Shell International Petroleum Exploration & Production.
Innehav: 19 684 B-aktier

Kristina Schauman - Director and Chair of the Audit Committee

Kristina Schauman

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Invald: 2012
Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Viaplay Group AB, BEWi ASA, Coor Service Management Holding AB och Ellos Group Holding AB. Ledamot i Nasdaq Stockholms disciplinnämnd.
Arbetslivserfarenhet: CFO på OMX, Carnegie och Apoteket AB, VD på Apoteket AB och Group Treasurer på Investor AB.
Innehav: 8 000 B-aktier

Tuula Teeri -

Tuula Teeri

Styrelseledamot

Invald: 2022
Född: 1957
Utbildning: Ph.D i genetik från Helsingfors Universitet
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och ordförande i The European Council of Academies of Applied Sciences Technologies and Engineering (Euro-CASE) och ledamot i The Academic Research Council, Singapore samt medlem och vice ordförande i Stockholms Universitets styrelse.
Arbetslivserfarenhet: Rektor vid Aalto Universitet (Finland) och prorektor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Styrelseledamot i Näringslivets organisation (EVA) och i Näringslivets forskningsinstitut (Etla)
Innehav: -

AFRY contact person generic image

Magnus Heimburg

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Invald: 2024
Född: 1967​
Utbildning: Ekonomexamen, Lunds Universitet​
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: För närvarande VD och koncernchef för Preem AB. Dessförinnan finansiell direktör på Perstorp Holding AB och Preem AB Sweden samt en rad ledande befattningar inom Swedish Match och Scanem.
Innehav: 5 000 B-aktier

AFRY contact person generic image

Jenny Larsson

Styrelseledamot

Invald: 2024
Född: 1973
Utbildning: Civilingenjör inriktning miljö- och vattenteknik, Uppsala universitet​
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag:  VD och styrelseledamot i Schneider Electric Sverige AB sedan 2022 och styrelseledamot i JM AB, NIBE Industrier AB och Vectura Fastigheter AB. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien och ledamot i Energiutvecklings-nämnden på Energimyndigheten. Dessförinnan bland annat VD för Hitachi Energy Sweden AB och ABB Power Grids Sweden AB, och ett antal ledande befattningar inom Vattenfall.​
Innehav: -

AFRY contact person generic image

Åsa Pettersson

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Invald: 2024
Född: 1975​
Utbildning: Master i statsvetenskap, Lunds universitet​
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: För närvarande VD för Energiföretagen Sverige/Swedenergy AB och styrelseledamot i VTI Statens väg- och transportforsknings-institut, Stiftelsen ÅForsk och Eurelectric. Även styrelsesuppleant i Energibranschens Förhandlings- och Arbetsgivarservice i Stockholm AB (EFA) och i Energiforsk AB. Dessförinnan chef för Public Affairs & Sustainability på Scania och en rad ledande befattningar inom Vattenfall.
Innehav: -

Arbetstagarrepresentanter

Jessica Åkerdahl - Deputy Director, employee representative

Jessica Åkerdahl

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Invald: 2019
Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Process Industries.
Innehav: -

Bodil Werkström -

Bodil Werkström

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Invald: 2021
Född: 1975
Utbildning: Kandidatexamen i Byggteknik från BTH
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Infrastructure
Innehav: -

AFRY contact person generic image

Stefan Hellqvist

Suppleant, arbetstagarrepresentant

Invald: 2024
Född: 1967​
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Industrial & Digital Solutions
Innehav: -

Vilhelm Örtendahl -

Vilhelm Örtendahl

Suppleant, arbetstagarrepresentant

Invald: 2023
Född: 1965
Utbildning: YTH Chalmers Tekniska Högskola
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Industrial & Digital Solutions

Innehav (aktier): -