Styrelsen är utsedd av aktieägarna för att styra och bevaka förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, budget, bokslut och förvärv samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Vid varje ordinarie styrelsemöte följs en i styrelsens arbetsordning fastlagd dagordning som bland annat innehåller rapport från VD, ekonomirapporter och strategiska frågor. Styrelsen utser VD. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott och ett projektutskott.

Ordinarie styrelseledamöter och styrelseordföranden nomineras av valberedningen inför årsstämmans val varje år.

Tom Erixon

Styrelseordförande och ordförande i ersättnings- och projektutskotten
Invald: 2021
Född: 1960
Utbildning: Jur. kand från Lunds universitet, Sverige och MBA i företagsekonomi från IESE, Spanien
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: VD och koncernchef för Alfa Laval och ordförande i Teknikföretagens styrelse.
Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för Ovako-koncernen, VD för Sandvik Coromant, Managing Partner för Boston Consulting Group och Practice Leader Industrial Goods.
Innehav: 15 000 B-aktier

Gunilla Berg

Styrelseledamot och ledamot i revisions- och projektutskotten

Invald: 2017
Född: 1960
Utbildning: MBA Handelshögskolan, Stockholm
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag:  Styrelseledamot i Atlas Copco AB.
Arbetslivserfarenhet: CFO, PostNord, Vice VD och CFO för SAS koncernen samt Vice VD och CFO för KF koncernen.
Innehav: 1 000 B-aktier 

Henrik Ehrnrooth

Styrelsemelamot och ledamot i ersättningsutskottet och projektutskottet

Invald: 2019
Född: 1954
Utbildning: M.Sc. i Forest Economics, Helsingfors Universitet samt  B.B.A., Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Pöyry, Otava Group och Climate Leadership Coalition samt styrelseledamot i Marcus Wallenbergs Stiftelse
Arbetslivserfarenhet: VD för Pöyry samt styrelseordförande i YIT Corporation och Caverion Corporation.
Innehav: 3 465 996 B-aktier indirekt genom Bisectra S.A.

Carina Håkansson

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Invald: 2021
Född: 1961
Utbildning: Jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Stiftelsen ÅForsk och styrelseledamot i SCA samt styrelseledamot i Vasaloppet.
Arbetslivserfarenhet: VD för branchorganisationen Skogsindustrierna, VD för Dalakraft och VD för Stora Enso Skog.
Innehav: 1 000 B-aktier

 

Neil McArthur

Styrelseledamot

Invald: 2021
Född: 1961
Utbildning: MBA - INSEAD, BSc Hons Civil Engineering, University of Glasgow och CEng MIMechE
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Senior partner inom Energy divisionen för Oliver Wyman.
Arbetslivserfarenhet: VD och Ordförande för Executive Board på Arcadis N.V., Executive Board Member, Senior Vice President och Managing Director Europe för Booz & Company och flertalet Project Management roller inom Shell International Petroleum Exploration & Production.
Innehav: 3 334 B-aktier

Joakim Rubin

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Invald: 2012
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Partner EQT Public Value. Styrelseledamot i Cramo plc och Hoist Finance AB.
Arbetslivserfarenhet: Partner Zeres Capital, Senior Partner  CapMan. Head of Corporate Finance och Dept för Handelsbanken Capital Markets.
Innehav: -

Kristina Schauman

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Invald: 2012
Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: BillerudKorsnäs AB, Orexo AB, Coor Service Management Holding AB och Ellos Group Holding AB. 
Arbetslivserfarenhet: CFO på OMX, Carnegie och Apoteket AB, VD på Apoteket AB och Finanschef på Investor AB. 
Innehav: 3 333 B-aktier

Anders Snell

Styrelseledamot

Invald: 2009
Född: 1950
Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Wibax AB och verkställande ledamot i Stiftelsen ÅForsk.
Arbetslivserfarenhet: Senior Vice President BillerudKorsnäs, Senior Vice President AssiDomän, VD Grycksbo, VD Norrsundet Bruks AB, Ordförande i Stiftel - sen ÅForsk.
Innehav: 3 000 B-aktier

Arbetstagarrepresentanter

Tomas Ekvall

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Invald: 2017
Född: 1981
Utbildning: Ingenjör, IT & Automation 
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Industrial & Digital Solutions.
Innehav: 344 B-aktier

Fredrik Sundin

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Invald: 2021
Född: 1972
Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik, Uppsala Universitet
Nuvarande befattning: Anställd inom Division Industrial & Digital Solutions 
Innehav: -

Jessica Åkerdahl

Suppleant, arbetstagarrepresentant

Invald: 2019
Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Industrial & Digital Solutions.
Innehav: -

Bodil Werkström

Suppleant, arbetstagarrepresentant

Invald: 2021
Född: 1975
Utbildning: 
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Infrastructure
Innehav: -