Styrelsen är utsedd av aktieägarna för att styra och bevaka förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, budget, bokslut och förvärv samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Vid varje ordinarie styrelsemöte följs en i styrelsens arbetsordning fastlagd dagordning som bland annat innehåller rapport från VD, ekonomirapporter och strategiska frågor. Styrelsen utser VD. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott och ett projektutskott.

Ordinarie styrelseledamöter och styrelseordföranden nomineras av valberedningen inför årsstämmans val varje år.

Tom Erixon -

Tom Erixon

Styrelseordförande och ordförande i ersättnings- och projektutskotten

Invald: 2021
Född: 1960
Utbildning: Jur. kand från Lunds universitet, Sverige och MBA i företagsekonomi från IESE, Spanien
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: VD och koncernchef för Alfa Laval och ordförande i Teknikföretagens styrelse.
Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för Ovako-koncernen, VD för Sandvik Coromant, Managing Partner för Boston Consulting Group och Practice Leader Industrial Goods.
Innehav: 25 272 B-aktier

Gunilla Berg - Director and member of the Audit Committee

Gunilla Berg

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet och projektutskottet

Invald: 2017
Född: 1960
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Styrelsemedlem Atrium Ljungberg AB och Praktikertjänst AB
Arbetslivserfarenhet: CFO, PostNord, Vice VD och CFO för SAS koncernen samt Vice VD och CFO för KF koncernen.
Innehav: 1 000 B-aktier

Henrik Ehrnrooth - Director

Henrik Ehrnrooth

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet och projektutskottet

Invald: 2019
Född: 1954
Utbildning: M.Sc. i Forest Economics, Helsingfors Universitet samt B.B.A., Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Otava Group och styrelsemedlem i rådgivande nämnden för Climate Leadership Coalition samt styrelseledamot i Marcus Wallenbergs Stiftelse
Tidigare arbetslivserfarenhet: VD för Pöyry samt styrelseordförande i YIT Corporation och Caverion Corporation.
Innehav: 3 515 996 B-aktier genom Corbis S.A.

Carina Håkansson -

Carina Håkansson

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Invald: 2021
Född: 1961
Utbildning: Jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i SCA samt styrelseledamot i Vasaloppet. Ordförande i IVA:s avdelning VIII, skogsnäringens teknik.
Arbetslivserfarenhet: VD för branchorganisationen Skogsindustrierna, CEO för Dalakraft och CEO för Stora Enso Skog/Wood Supply Sweden
Innehav: 1 000 B-aktier

 

Neil McArthur -

Neil McArthur

Styrelseledamot

Invald: 2021
Född: 1961
Utbildning: MBA - INSEAD, BSc Hons Civil Engineering, University of Glasgow och CEng MIMechE
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Senior partner inom Energy divisionen för Oliver Wyman.
Arbetslivserfarenhet: VD och Ordförande för Executive Board på Arcadis N.V., Executive Board Member, Senior Vice President och Managing Director Europe för Booz & Company och flertalet Project Management roller inom Shell International Petroleum Exploration & Production.
Innehav: 3 334 B-aktier

Joakim Rubin - Director and member of the Remuneration Committee

Joakim Rubin

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Invald: 2012
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Partner EQT Public Value. Styrelseledamot i Storytel AB.
Arbetslivserfarenhet: Partner Zeres Capital, Senior Partner CapMan. Head of Corporate Finance och Dept för Handelsbanken Capital Markets.
Innehav: -

Kristina Schauman - Director and Chair of the Audit Committee

Kristina Schauman

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Invald: 2012
Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Viaplay Group AB, BEWi ASA, Coor Service Management Holding AB och Ellos Group Holding AB. Ledamot i Nasdaq Stockholms disciplinnämnd.
Arbetslivserfarenhet: CFO på OMX, Carnegie och Apoteket AB, VD på Apoteket AB och Group Treasurer på Investor AB.
Innehav: 5 000 B-aktier

Tuula Teeri -

Tuula Teeri

Styrelseledamot

Invald: 2022
Född: 1957
Utbildning: Ph.D i genetik från Helsingfors Universitet
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och ordförande i The European Council of Academies of Applied Sciences Technologies and Engineering (Euro-CASE) och ledamot i The Academic Research Council, Singapore samt medlem och vice ordförande i Stockholms Universitets styrelse.
Arbetslivserfarenhet: Rektor vid Aalto Universitet (Finland) och prorektor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Styrelseledamot i Näringslivets organisation (EVA) och i Näringslivets forskningsinstitut (Etla)
Innehav: -

Arbetstagarrepresentanter

Jessica Åkerdahl - Deputy Director, employee representative

Jessica Åkerdahl

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Invald: 2019
Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Process Industries.
Innehav: -

Bodil Werkström -

Bodil Werkström

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Invald: 2021
Född: 1975
Utbildning: Kandidatexamen i Byggteknik från BTH
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Infrastructure
Innehav: -

Fredrik Sundin -

Fredrik Sundin

Suppleant, arbetstagarrepresentant

Invald: 2021
Född: 1972
Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik, Uppsala Universitet
Nuvarande befattning: Anställd inom Division Industrial & Digital Solutions
Innehav: -

Vilhelm Örtendahl -

Vilhelm Örtendahl

Suppleant, arbetstagarrepresentant

Invald: 2023
Född: 1965
Utbildning: YTH Chalmers Tekniska Högskola
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Industrial & Digital Solutions

Innehav (aktier): -