A man and a woman standing on a rooftop looking out over the city

Styrelse

Styrelsen är utsedd av aktieägarna för att styra och bevaka förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, budget, bokslut och förvärv samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Vid varje ordinarie styrelsemöte följs en i styrelsens arbetsordning fastlagd dagordning som bland annat innehåller rapport från VD, ekonomirapporter och strategiska frågor. Styrelsen utser VD och har valt att utse ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott.

Ordinarie styrelseledamöter och styrelseordföranden nomineras av valberedningen inför årsstämmans val varje år.

Anders Narvinger

Styrelseordförande och ordförande i ersättnings- och projektutskotten

Invald: 2011, Styrelsordförande 2014 
Född: 1948
Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola samt ekonomexamen, Uppsala Universitet
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Styrelseordförande i Alfa Laval AB. 
Arbetslivserfarenhet: VD i Teknikföretagen, tidigare VD och koncernchef i ABB Sverige. 
Innehav i ÅF Pöyry:* 30 000 B-aktier

Anders Snell

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Invald: 2009
Född: 1950
Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Styrelseordförande i Wibax AB och verkställande ledamot i Stiftelsen ÅForsk.
Arbetslivserfarenhet: Senior Vice President BillerudKorsnäs, Senior Vice President AssiDomän, VD Grycksbo, VD Norrsundet Bruks AB, Ordförande i Stiftel - sen ÅForsk.
Innehav i ÅF Pöyry:* 3 000 B-aktier

Gunilla Berg

Styrelseledamot och ledamot i revisions- och projektutskotten

Invald: 2017
Född: 1960
Utbildning: MBA Handelshögskolan, Stockholm
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF:  Styrelseledamot i Atlas Copco AB.
Arbetslivserfarenhet: CFO, PostNord, Vice VD och CFO för SAS koncernen samt Vice VD och CFO för KF koncernen.
Innehav i ÅF Pöyry:* 1 000 B-aktier 

Henrik Ehrnrooth

Styrelseledamot och ledamot i projektutskottet

Invald: 2019
Född: 1954
Utbildning: M.Sc. i Forest Economics, Helsingfors Universitet samt  B.B.A., Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Styrelseordförande i Pöyry, Otava Group och Climate Leadership Coalition samt styrelseledamot i Marcus Wallenbergs Stiftelse
Arbetslivserfarenhet: VD för Pöyry samt styrelseordförande i YIT Corporation och Caverion Corporation.
Innehav i ÅF Pöyry:* 3 465 996 B-aktier indirekt genom Bisectra S.A.

Joakim Rubin

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Invald: 2012
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Partner EQT Public Value. Styrelseledamot i Cramo plc och Hoist Finance AB.
Arbetslivserfarenhet: Partner Zeres Capital, Senior Partner  CapMan. Head of Corporate Finance och Dept för Handelsbanken Capital Markets.
Innehav i ÅF Pöyry:* -

Jonas Abrahamsson

Styrelseledamot

Invald: 2018
Född: 1967
Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds Universitet
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: VD och koncernchef för Swedavia. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och även styrelseledamot i Almega Tjänsteförbunden.
Arbetslivserfarenhet: Verksam inom E.ON, senast som koncernchef för E.ON Sverige under perioden 2010-2016. 
Innehav i ÅF Pöyry:* - 

Kristina Schauman

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Invald: 2012
Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: BillerudKorsnäs AB, Orexo AB, Coor Service Management Holding AB och Ellos Group Holding AB. 
Arbetslivserfarenhet: CFO på OMX, Carnegie och Apoteket AB, VD på Apoteket AB och Finanschef på Investor AB. 
Innehav i ÅF Pöyry:* 3 333 B-aktier

Salla Pöyry

Styrelseledamot

Invald: 2019
Född: 1984
Utbildning: Civilekonom och ekonomie doktor med examen från Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors.
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Vd för Procurator-Holding Oy.  Styrelseledamot i Aspo Plc, Procurator-Holding Oy, Jaakko Pöyry Holding Oy, Finnish Foundation for Technology Promotion och Combined Asset Management of Technological Foundations of Funds.
Arbetslivserfarenhet: Finansanalytiker vid Vicus Capital Advisors.
Innehav i ÅF Pöyry:* 1 253 200 B-aktier, indirekt genom Procurator-Holding Oy

Ulf Södergren

Styrelseledamot

Invald: 2018
Född: 1953
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och Civilekonomexamen från Stockholms Universitet
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF:  Styrelseledamot i HMS Networks AB, IV Produkt AB . 
Arbetslivserfarenhet: Olika positioner i ASSA ABLOY koncernen 2000-2018, bland annat Executive Vice President och Chief Technology Officer (CTO), Regional Manager Scandinavia och COO och Senior Vice President i Assa Abloy. Olika ledande befattningar hos Electrolux 1984-2000.
Innehav i ÅF Pöyry:* 20 000 B-aktier 

Arbetstagarrepresentanter

Stefan Löfqvist

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Invald: 2018
Född: 1980
Utbildning: Högskoleingenjör, maskinteknik 
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Industrial & Digital Solutions.
Innehav i ÅF Pöyry:* -

Tomas Ekvall

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Invald: 2017
Född: 1981
Utbildning: Ingenjör, IT & Automation 
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Industrial & Digital Solutions.
Innehav i ÅF Pöyry:* 344 B-aktier

Guojing Chen

Suppleant, arbetstagarrepresentant

Invald: 2019
Född: 1990
Utbildning: Civilingenjör
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Infrastructure
Innehav i ÅF Pöyry:* -

Jessica Åkerdahl

Suppleant, arbetstagarrepresentant

Invald: 2019
Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör
Nuvarande befattning: Verksam inom divisionen Industrial & Digital Solutions.
Innehav i ÅF Pöyry:* -