Two persons at a desk

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporter

Varje år upprättas en bolagsstyrningsrapport av styrelsen som redogör för bolagsstyrningen i AFRY under föregående räkenskapsår.

Rapporten lämnas i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Den granskas av AFRYs revisorer. AFRY upprättar bolagsstyrningsrapporten som en skild handling från den legala årsredovisningen.