Person touching digital screen

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporter

Varje år upprättas en bolagsstyrningsrapport av styrelsen som redogör för bolagsstyrningen i ÅF under föregående räkenskapsår.

Rapporten lämnas i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Den granskas av ÅFs revisorer. ÅF upprättar bolagsstyrningsrapporten som en skild handling från den legala årsredovisningen.