man in purple jacket looking out in front of a blue sky

Sponsring- och varumärkessamarbete

Förfrågan om sponsring- och varumärkessamarbete

Vår policy

Vi använder vår expertis, kunskap och inleder strategiska samarbeten för att ta en distinkt position inom hållbarhet och digitalisering.

AFRY undviker

 • Allt som inte är förknippat med ovan beskrivna policy och syfte.
   
 • Allt som är förknippat med brutalitet, fara eller våld.
   
 • Politiska eller religiösa grupper.
   
 • Aktiviteter som tydligt skadar miljön.
   
 • Allt som är kopplat till tobak och alkohol.
   
 • Passiva och rutinmässiga donationer.
backdrop with a white paperplane

Förfrågan om sponsring- och varumärkessamarbete

Om din idé om ett samarbete överensstämmer med vår policy, fyll då i detta formulär för att ansöka.