Industrial pipelines with sunset, hero image for process industries

Processindustri

Förståelse av hela värdekedjan – från råvaror till slutprodukt

Vi stöttar processindustrin inom papper och massa, kemikalier, biobaserade lösningar och bioraffinering, gruvdrift, metaller och livsmedel, samt andra delar inom processindustri. Vår globala närvaro, i kombination med lokal närvaro, gör oss till den perfekta samarbetspartnern inom processindustri.

Hela processindustrin söker och utvecklar lösningar för att hantera framtidens utmaningar relaterat till övergripande resurseffektivitet och hållbarhet. För att lyckas med dessa utmaningar krävs nya lösningar. Vi drivs av våra kunders utmaningar att leverera nya innovativa hållbara lösningar inom digitalisering, hållbarhet, resurs- och produktionseffektivitet, samt inte minst inom miljö, hälsa och säkerhet.

Vårt tjänsteerbjudande täcker hela värdekedjan inom produktionen och hela livscykeln för kundernas verksamhet och projekt. Vi är en partner för våra kunder i allt från tidiga strategiska utvecklingsfaser till projektens genomförande av små och stora investeringsprojekt, följt av stöd vid drift av anläggningen.

Vår unika kombination av spetskompetens inom processteknik och tvärvetenskaplig teknisk expertis gör det möjligt för oss att ge våra kunder specifika mervärden i alla slags studier, genomförande och den dagliga driften. Våra specialister inom processteknik, automation, rördesign och andra områden har den kompetens som krävs för att möjliggöra hållbara industrier och processer för framtiden.

Våra nyckelkompetenser:
  • Hälsa, Säkerhet och Miljö
  • Projektledning och projektgenomförande
  • Tidplanering och övrig projektservice
  • Processexpertis och processprojektering
  • Bygg
  • El, Instrument och Automation
  • MEK och Rördesign 
  • Ljud och vibrationer

 

Klicka dig vidare på länkarna nedan, så hittar du kontaktpersoner inom respektive område.
Mikael Fränckel
VP and Head of Business Area Process Industries Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Relaterade projekt

Du kanske också är intresserad av