Infra-Buildings, Oslo - office

Byggnader

Framtidssäkrade byggnader

Hållbara byggnadslösningar som säkerställer låg energianvändning och klimatpåverkan.

Klimatneutralitet står högt upp på allas vår agenda idag. Våra byggnader står för en stor del av klimatpåverkan och den måste vi minska. Genom samarbete, utbyte av erfarenheter och kunskap kan vi driva på utvecklingen och få till en snabbare förändring. Tillsammans kan vi nå målen och utveckla våra samhällen.

Byggnadens livscykel

En byggnad har stor klimatpåverkan under hela livscykeln och att bygga hållbart är av största vikt. Men även under de andra faserna i livscykeln finns många viktiga delar som är avgörande för att uppnå klimatneutralitet.

Bygga hållbart för många år

Möjligheten att påverka och minska en byggnads klimatpåverkan ser olika ut i och olika skeden i en byggnads livscykel. Men oavsett om det är en ny byggnad som ska byggas eller en befintlig som ska utvecklas finns mycket att vinna på att tänka och göra rätt.

  • Tidiga skeden
  • Projektering och byggproduktion
  • Drift och förvaltning
Byggnadens livscykel

Från planeringsfas till rivning

Tidiga skeden

Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut antingen de ska bygga nytt eller utveckla ett befintlig bestånd. Vi säkrar kostnader och hållbarhetsmål, lägger grunden till att byggnaden och dess ingående delar blir cirkulära samtidigt som den över tid kan möta och dra nytta av en ökad digitaliseringen.

Projektering och byggproduktion

Vi hjälper våra kunder att kravställa den slutliga produkten, byggnaden. Vi värderar olika systemlösning och tar fram underlag för upphandling av entreprenörer utifrån den entreprenadform du valt.

Vi hjälper också entreprenören att ta fram detaljerade bygghandlingar för materialinköp, produktionsplanering och ett rationellt montage.

Under byggproduktionen är vi behjälpliga med bygg- och installationsledning, kontroll och besiktning.

Ett led i att säkerställa att en byggnads hållbarhetsmål uppnås är att miljöklassa den i Leed, Breeam, Miljöbyggnad, Svanen, City lab, eller Well mfl. Ett arbete som vi kan leda.

Drift och förvaltning

Vi hjälper våra kunder att ta fram underhållsplaner, bistår vid teknisk förvaltning, utför myndighetsbesiktningar och säkrar dina energikostnader. En uppkopplad byggnad där du i realtid kan följa utnyttjandegrad, energiåtgång eller dess klimatbelastning skapar förutsättningar för en hållbar förvaltning och driftsekonomi.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

Arkitektur, ljusdesign, akustik, och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkrar din stad.

Kontakt

Har du frågor om vårt bygg- och fastighetserbjudande eller de olika skedena i byggnadens livscykel som tidiga skeden, projektering och byggproduktion eller drift och förvaltning, vänligen kontakta din lokala representant och expert eller våra ansvariga inom respektive region och område.

Krister Persson, AFRYs bygg- och fastighetserbjudande region Nord, krister.persson@afry.com, 010-505 83 55.
Urban Kumlien, AFRYs bygg- och fastighetserbjudande region Väst, urban.kumlien@afry.com, 010-505 33 45.
Stefan Cartling, AFRYs bygg- och fastighetserbjudande region Öst, stefan.cartling@afry.com, 010-505 10 54.
Mattias Thörn, AFRYs bygg- och fastighetserbjudande region Syd, mattias.thorn@afry.com, 010-505 61 40.
Sabrina Kammeier, AFRYs bygg- och fastighetserbjudande, Projektledning, sabrina.kammeier@afry.com, 010-505 05 00.
Helena Paulsson, AFRYs bygg- och fastighetserbjudande, Arkitektur & Design, helena.paulsson@afry.com, 010-505 10 30.

Kontakta Mattias Andreassen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.