Woman on rooftop looking out towards cloudy sky

Finansiering

AFRYs huvudsakliga finansiering

  • En syndikerad låneram (RCF) som etablerades i oktober 2023. Faciliteten uppgår till 2 500 MSEK och har en löptid på 3+1+1 år.
  • Fyra emitterade seniora icke-säkerställda obligationer på totalt 3 500 MSEK.
  • Ett MTN program på 5 000 MSEK.
  • Ett svenskt företagscertifikatprogram. Programmet gör det möjligt för AFRY att emittera företagscertifikat upp till ett sammanlagt belopp om 2 000 MSEK med löptid upp till 12 månader.
  • Ett sjuårigt lån på 50 MEUR etablerat i december 2021.
  • Ett treårigt lån på 500 MSEK etablerat i april 2022.
  • Ett femårigt lån på 50 MEUR etablerat i april 2022.
  • Ett sjuårigt lån på 500 MSEK etablerat i juni 2022.
  • Ett femårigt lån på 800 MSEK etablerat i april 2023.

Vidare information om AFRYs kapitalmarknadsfinansiering

MTN-program

AFRY AB etablerade i juni 2018 ett MTN-program. I juni 2019 beslutade AFRY AB att uppdatera MTN-programmet och samtidigt utöka ramen på sitt MTN-program från SEK 3 miljarder till SEK 5 miljarder. I april 2023 beslutade AFRY AB att uppdatera grundprospektet med ett oförändrat rambelopp om SEK 5 miljarder. Nedan finns länkar till prospektet samt slutliga villkor för emitterade obligationer.

Slutliga villkor

Obligation nr 104 2019-2024

Obligation nr 105 2021-2026

Obligation nr 106 2023-2026

Obligation nr 107 2024-2029

Obligation nr 108 2024-2029 

Företagscertifikat

AFRY har sedan maj 2017 ett program för emission av företagscertifikat. AFRY har i juni 2019 beslutat att utöka det tidigare rambeloppet på 1 000 MSEK till 2 000 MSEK. Nedan finns en länk till prospektet för AFRY företagscertifikatsprogram.

Korta fakta om programmet

Start: Maj, 2017
Storlek: 2 000 000 000 SEK
Löptid: Högst ett år
Räntevillkor: Gällande ränta på penningmarknaden för motsvarande typ av certifikat vid emissionstillfället
Gällande lagstiftning: Svensk
Arrangör: Svenska Handelsbanken
Övriga emissionsinstitut: SEB
Issuing and Paying Agent: Svenska Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

Informationsbroschyr Företagscertifikatprogram

Kontakt

Bo Sandström - Ekonomi- och finansdirektör

Bo Sandström

Ekonomi- och finansdirektör

Kontakta Bo Sandström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.