Hero image

Finansiering

AFRYs huvudsakliga finansiering:

 • En syndikerad låneram (RCF) som etablerades i december 2018. Faciliteten uppgår till 1 000 MSEK och har en löptid på 3+1+1 år.
   
 • Ytterligare en syndikerad låneram (RCF) förnyad i mars 2020. Faciliteten uppgår till 1 500 MSEK och har en löptid på 2+1+1 år.
   
 • Ett treårigt terminslån på 500 MSEK etablerat i maj 2020.
   
 • Tre emitterade seniora icke-säkerställda obligationer på totalt 2 500 MSEK.
   
 • Ett MTN program på 5 000 MSEK.
   
 • Ett svenskt företagscertifikatprogram. Programmet gör det möjligt för ÅF Pöyry att emittera företagscertifikat upp till ett sammanlagt belopp om 2 000 MSEK med löptid upp till 12 månader.

Vidare information om AFRYs kapitalmarknadsfinansiering

MTN-program

AFRY etablerade den 1 juni 2018 ett MTN-program med en låneram om SEK 3 miljarder. I samband med den årliga uppdateringen av MTN-programmet har ÅF Pöyry beslutat att utöka ramen på sitt MTN-program från SEK 3 miljarder till SEK 5 miljarder. Nedan finns länkar till prospektet samt slutliga villkor för emitterade obligationer.

Grundprospekt 

Slutliga villkor

Obligation nr 101 2018-2023

Obligation nr 103 2019-2022

Obligation nr 104 2019-2024

Företagscertifikat

AFRY har sedan maj 2017 ett program för emission av företagscertifikat.  AFRY har i juni 2019 beslutat att utöka det tidigare rambeloppet på  1 000 MSEK till 2 000 MSEK.. Nedan finns en länk till prospektet för AFRY företagscertifikatsprogram.

Korta fakta om programmet:

Start: Maj, 2017
Storlek: 2 000 000 000 SEK
Löptid: Högst ett år
Räntevillkor: Gällande ränta på penningmarknaden för motsvarande typ av certifikat vid emissionstillfället
Gällande lagstiftning: Svensk
Arrangör: Svenska Handelsbanken
Övriga emissionsinstitut: SEB
Issuing and Paying Agent: Svenska Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

Informationsbroschyr Företagscertifikatprogram

Contact