Person touching digital screen

Ledning

Ledning

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets VD. VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt.

VD har utsett en koncernledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Koncernledningen har som regel möte en gång per månad och avhandlar frågor som koncernens finansiella utveckling, förvärv, koncerngemensamma utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning och andra strategiska frågor.

Jonas Gustavsson

VD och koncernchef

Anställd: 2017
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör, Luleå tekniska universitet
Arbetslivserfarenhet: Affärsområdeschef Sandvik Machining Solutions 2013–2017 respektive Sandvik Materials Technology 2011–2013. Dessförinnan flera ledande positioner inom Sandvik och Vice President Operations för BRP-Rotax (Österrike). Ledande befattningar inom Bombardier och ABB. 
Innehav i ÅF Pöyry:* 10 000 B-aktier
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 6 000 000. 
2018 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000. 
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 6 000 000. 

Juuso Pajunen

CFO

Anställd: 2019
Född: 1981 
Utbildning: M.Sc. (Econ.) från Helsinki School of Economics
Arbetslivserfarenhet: CF0 Pöyry 2016-2019, Group Business control, Pöyry 
Innehav i ÅF Pöyry:*  7616 B-aktier
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000.

Jenny Lilja Lagercrantz

EVP and Head of HR

Employed: 2021
Born: 1972
Education: Bachelor of Science In Human Resources Development and Labour Relations, University of Stockholm, Sweden /+Filosofie kandidatexamen, Stockholms Universitet, Sverige
Professional experience: Leading HR roles at several international companies as Nasdaq, Skandia, NCC and Bonava/+Ledande befattningar inom Human Resources, bland annat från Nasdaq, Skandia, NCC och Bonava
Holdings in ÅF Pöyry:* Holdings in ÅF Pöyry:*  0 shares

Cathrine Sandegren

EVP and Head of Communications and Brand

+46 70 292 68 26cathrine.sandegren@afconsult.com

Anställd: 2016
Född: 1977
Utbildning: Graduate Diploma in Business Administration, Copenhagen Business School
Arbetslivserfarenhet: Head of Corporate, IR and Internal Communication ÅF, Corporate Communication Manager,  SAS
Innehav i ÅF Pöyry:* 50 B-aktier, 
2018 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 300,000. 
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Susan Gustafsson

Group General Counsel

+46 10 505 25 39
susan.gustafsson@afconsult.com

Anställd: 2019
Född: 1973 
Utbildning: Jur.kand (L.L.M) från Lunds och Maastricht Universitet, INSEAD Leading  Innovation Programme
Arbetslivserfarenhet: Group General Counsel (2015-2019) - MTG Modern Times Group and Nordic Entertainment Group, Stockholm.
EVP General Counsel Martell Mumm Perriet-Jouët (2008-2015), M&A and corporate lawyer (2003-2008) - Pernod Ricard, Paris.
M&A and corporate lawyer (1999-2003) - Advokatfirman Vinge och Landwell & Partners, Paris.
Innehav i ÅF Pöyry:* 2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Malin Frenning

Divisionschef Infrastructure

+46 10 505 38 29
malin.frenning@afconsult.com

Anställd: 2019
Född: 1967
Utbildning: Maskinteknisk linje vid Luleå tekniska universitet 
Arbetslivserfarenhet: Landstingsdirektör Stockholms Läns Landsting. Chefspositioner inom Telia, däribland vd för Telia Sverige och chef för bredbandsaffären i Norden och Baltikum.
Innehav i ÅF Pöyry:* 1250 B-aktier, 
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000. 
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Robert Larsson

Divisionschef Industrial and Digital Solutions

+46 10 505 54 43
robert.l.larsson@afconsult.com

Anställd: 2018
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet: Flertal ledande chefspositioner på ABB, senast Lead Division Manager, Robotics & Motion Scandinavia
Innehav i ÅF*: 4000 B-aktier, 2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 2 000 000

Nicholas Oksanen

EVP and Head of Division Process Industries

nicholas.oksanen@poyry.com

Anställd: 1993 (Pöyry) 
Född: 1967
Utbildning: M.Sc. Paper Technology and Economics, Helsinki University of Technology, Finland 1993
Arbetslivserfarenhet:  Pöyry, President, Business Unit Pulp and Paper 2009-2019, Pöyry, various leading positions within Pulp and Paper 1997-2009, Jaakko Pöyry Deutschland GmbH, Process Engineer 1995-1997, Pöyry, Paper Technology Division, Process Engineer 1993
Innehav ÅF Pöyry:* 0 shares
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Richard Pinnock

EVP and Head of Division Energy

Anställd: 1997 (Pöyry)
Född: 1962
Utbildning: B.Comm. (Hons), University of South Africa, South Africa, 1991,
B.Sc. Mechanical Engineering, University of Witwatersrand, South Africa, 1983,  LPSF Executive Programme, Harvard Business School, USA, 2002
Arbetslivserfarenhet: Pöyry, Executive Vice President, Group Strategic Growth 2010-2014, Pöyry, President Energy Business Group 2003-2009, Electrowatt-Ekono Ltd (part of Pöyry Group), Chief Operating Officer 2002-2003, Electrowatt-Ekono (Thailand) Ltd. (part of Pöyry Group), Managing Director 2000-2002, Pöyry, various management positions within the Energy business group in Southeast Asia, 1998-2000, Pöyry, Senior Project Manager in the Energy business group, Thailand 1997-1998, Eskom, South Africa, Manager, 3600 MW Tutuka power plant; Member of the Generation Group Executive Committee, 1995-1997
Innehav ÅF Pöyry:* 
2019 
års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Roland Lorenz

EVP and Head of Division Management Consulting

roland.lorenz@poyry.com

Anställd: 1999 (Pöyry)
Född: 1970
Utbildning: Computer Science och Electrical Engineering, University of Applied Science Dortmund och University Bochum, Tyskland
Arbetslivserfarenhet:  VP och Head of Energy Management Consulting Nordics, Central- och Sydeuropa hos Pöyry 2010-2019, MD och Head of Energy Management Consulting hos Pöyry 2007-2010 och innan dess flera ledande positioner inom Management Consulting 
Innehav i ÅF*: 3000 B-aktier, 
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000.
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.