Om AFRY i Danmark

Ledning

Ledning

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets VD. VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt.

VD har utsett en koncernledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Koncernledningen har som regel möte en gång per månad och avhandlar frågor som koncernens finansiella utveckling, förvärv, koncerngemensamma utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning och andra strategiska frågor.

Jonas Gustavsson - VD och koncernchef

Jonas Gustavsson

VD och koncernchef

Anställd: 2017
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör, Luleå tekniska universitet
Arbetslivserfarenhet: Affärsområdeschef Sandvik Machining Solutions 2013–2017 respektive Sandvik Materials Technology 2011–2013. Dessförinnan flera ledande positioner inom Sandvik och Vice President Operations för BRP-Rotax (Österrike). Ledande befattningar inom Bombardier och ABB.
Innehav: 29 251 B-aktier

Bo Sandström - Ekonomi- och finansdirektör

Bo Sandström

Ekonomi- och finansdirektör

Anställd: 2022
Född: 1975
Utbildning: MSc in Engineering Physics and BSc in Business and Economics
Arbetslivserfarenhet: CFO för ICA-handlarnas Förbund, Telia Sweden, SATS Group och Scandinavian Airlines Sweden. Managementkonsult på McKinsey & Company.
Innehav: 7 000 B-aktier

Sara Klingenborg - Head of Human Resources

Sara Klingenborg

Chef HR

Anställd: 2015
Född: 1973
Utbildning: Kandidatexamen i Personlig utveckling och Psykologi, Lund University
Arbetslivserfarenhet: Ledande roller inom rekrytering och HR på ett antal internationella bolag som Microsoft, Accenture, Eniro och AFRY/+ Chefsbefattningar inom HR, på Accenture, Eniro and AFRY.
Innehav: 1 200 B-aktier

Cathrine Sandegren - EVP and Head of Communications and Brand

Cathrine Sandegren

Kommunikationsdirektör

Anställd: 2016
Född: 1977
Utbildning: Graduate Diploma in Business Administration, Copenhagen Business School
Arbetslivserfarenhet: Head of Corporate, IR and Internal Communication ÅF, Corporate Communication Manager, SAS.
Innehav: 3 000 B-aktier

Susan Gustafsson - Group General Counsel

Susan Gustafsson

Chefsjurist

Anställd: 2019
Född: 1973
Utbildning: Jur.kand (L.L.M) från Lunds och Maastricht Universitet, INSEAD Leading Innovation Programme
Arbetslivserfarenhet: Group General Counsel (2015-2019) - MTG Modern Times Group and Nordic Entertainment Group, Stockholm.
EVP General Counsel Martell Mumm Perriet-Jouët (2008-2015), M&A and corporate lawyer (2003-2008) - Pernod Ricard, Paris.
M&A and corporate lawyer (1999-2003) - Advokatfirman Vinge och Landwell & Partners, Paris.
Innehav: 2 000 B-aktier

Robert Larsson - EVP and Head of Division Infrastructure

Robert Larsson

Divisionschef Infrastructure

Anställd: 2018
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet: Flertal ledande chefspositioner på ABB, senast Lead Division Manager, Robotics & Motion Scandinavia.
Innehav: 14 000 B-aktier

Martin Öman - Divisionschef Industrial & Digital Solutions

Martin Öman

Divisionschef Industrial & Digital Solutions

Anställd: 2015
Född: 1971
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik och masterexamen i ledning av teknikbaserad verksamhet, Chalmers Tekniska Högskola
Arbetslivserfarenhet: Ledande chefspositioner på AFRY, Saab Automobile/General Motors och LeanNova Engineering.
Innehav: 1 590 B-aktier

Nicholas Oksanen - EVP and Head of Division Process Industries

Nicholas Oksanen

Divisionschef Process Industries

Anställd: 1993 (Pöyry)
Född: 1967
Utbildning: M.Sc. Paper Technology and Economics, Helsinki University of Technology, Finland 1993
Arbetslivserfarenhet: Pöyry, President, Business Unit Pulp and Paper 2009-2019, Pöyry, various leading positions within Pulp and Paper 1997-2009, Jaakko Pöyry Deutschland GmbH, Process Engineer 1995-1997, Pöyry, Paper Technology Division, Process Engineer 1993.
Innehav: 0 aktier

Linda Pålsson - EVP and Head of Division Energy

Linda Pålsson

Divisionschef Energy

Anställd: 2014
Född: 1974
Utbildning: Elektroingenjör, Chalmers Tekniska Högskola
Arbetslivserfarenhet: Flertal ledande positioner såsom Regional Manager Infratek, CEO Triventus, Business Area Manager ÅF, VP and Head of Hydro & Energy Nordics AFRY.
Innehav: 3 904 B-aktier

Roland Lorenz - EVP and Head of AFRY Management Consulting

Roland Lorenz

Divisionschef Management Consulting

Anställd: 1999 (Pöyry)
Född: 1970
Utbildning: Computer Science och Electrical Engineering, University of Applied Science Dortmund och University Bochum, Tyskland
Arbetslivserfarenhet: VP och Head of Energy Management Consulting Nordics, Central- och Sydeuropa hos Pöyry 2010-2019, MD och Head of Energy Management Consulting hos Pöyry 2007-2010 och innan dess flera ledande positioner inom Management Consulting.
Innehav: 6 000 B-aktier

Henrik Tegnér - Strategi- och hållbarhetschef

Henrik Tegnér

Strategi- och hållbarhetschef

Anställd: 2020
Född: 1970
Utbildning: M.Sc. Industrial Engineering and Management, Chalmers University of Technology
Arbetslivserfarenhet: Accenture 1996-2019 i flertal ledande positioner, Managing Director & Head of Utilities Nordic.
Innehav: 2 000 B-aktier