Person touching digital screen

Ledning

Ledning

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets VD. VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt.

VD har utsett en koncernledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Koncernledningen har som regel möte en gång per månad och avhandlar frågor som koncernens finansiella utveckling, förvärv, koncerngemensamma utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning och andra strategiska frågor.

Jonas Gustavsson

VD och koncernchef

Anställd: 2017
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör, Luleå tekniska universitet
Arbetslivserfarenhet: Affärsområdeschef Sandvik Machining Solutions 2013–2017 respektive Sandvik Materials Technology 2011–2013. Dessförinnan flera ledande positioner inom Sandvik och Vice President Operations för BRP-Rotax (Österrike). Ledande befattningar inom Bombardier och ABB. 
Innehav: 11 963 B-aktier
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 6 000 000. 

Juuso Pajunen

Ekonomi- och finansdirektör

Anställd: 2019
Född: 1981 
Utbildning: M.Sc. (Econ.) från Helsinki School of Economics
Arbetslivserfarenhet: CF0 Pöyry 2016-2019, Group Business control, Pöyry 
Innehav:  8316 B-aktier
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000.

Jenny Lilja Lagercrantz

HR-direktör

Anställd: 2021
Född: 1972
Utbildning: Kandidatexamen i personalutveckling och arbetsmarknadsrelationer, Stockholms universitet/+Filosofie kandidatexamen, Stockholms Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Ledande HR-roller i flera internationella företag som Nasdaq, Skandia, NCC och Bonava/+ Ledande befattningar inom Human Resources, bland annat från Nasdaq, Skandia, NCC och Bonava
Innehav: 0 aktier

Cathrine Sandegren

Kommunikationsdirektör

Anställd: 2016
Född: 1977
Utbildning: Graduate Diploma in Business Administration, Copenhagen Business School
Arbetslivserfarenhet: Head of Corporate, IR and Internal Communication ÅF, Corporate Communication Manager,  SAS
Innehav: 500 B-aktier, 
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Susan Gustafsson

Chefsjurist

Anställd: 2019
Född: 1973 
Utbildning: Jur.kand (L.L.M) från Lunds och Maastricht Universitet, INSEAD Leading  Innovation Programme
Arbetslivserfarenhet: Group General Counsel (2015-2019) - MTG Modern Times Group and Nordic Entertainment Group, Stockholm.
EVP General Counsel Martell Mumm Perriet-Jouët (2008-2015), M&A and corporate lawyer (2003-2008) - Pernod Ricard, Paris.
M&A and corporate lawyer (1999-2003) - Advokatfirman Vinge och Landwell & Partners, Paris.
Innehav: 1000 B-aktier
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Malin Frenning

Divisionschef Infrastructure

Anställd: 2019
Född: 1967
Utbildning: Maskinteknisk linje vid Luleå tekniska universitet 
Arbetslivserfarenhet: Landstingsdirektör Stockholms Läns Landsting. Chefspositioner inom Telia, däribland vd för Telia Sverige och chef för bredbandsaffären i Norden och Baltikum.
Innehav: 1250 B-aktier, 
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000. 
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Robert Larsson

Divisionschef Industrial & Digital Solutions

Anställd: 2018
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet: Flertal ledande chefspositioner på ABB, senast Lead Division Manager, Robotics & Motion Scandinavia
Innehav: 4000 B-aktier, 
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 2 000 000

Nicholas Oksanen

Divisionschef Process Industries

Anställd: 1993 (Pöyry) 
Född: 1967
Utbildning: M.Sc. Paper Technology and Economics, Helsinki University of Technology, Finland 1993
Arbetslivserfarenhet:  Pöyry, President, Business Unit Pulp and Paper 2009-2019, Pöyry, various leading positions within Pulp and Paper 1997-2009, Jaakko Pöyry Deutschland GmbH, Process Engineer 1995-1997, Pöyry, Paper Technology Division, Process Engineer 1993
Innehav: 0 shares
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Richard Pinnock

Divisionschef Energy

Anställd: 1997 (Pöyry)
Född: 1962
Utbildning: B.Comm. (Hons), University of South Africa, South Africa, 1991,
B.Sc. Mechanical Engineering, University of Witwatersrand, South Africa, 1983,  LPSF Executive Programme, Harvard Business School, USA, 2002
Arbetslivserfarenhet: Pöyry, Executive Vice President, Group Strategic Growth 2010-2014, Pöyry, President Energy Business Group 2003-2009, Electrowatt-Ekono Ltd (part of Pöyry Group), Chief Operating Officer 2002-2003, Electrowatt-Ekono (Thailand) Ltd. (part of Pöyry Group), Managing Director 2000-2002, Pöyry, various management positions within the Energy business group in Southeast Asia, 1998-2000, Pöyry, Senior Project Manager in the Energy business group, Thailand 1997-1998, Eskom, South Africa, Manager, 3600 MW Tutuka power plant; Member of the Generation Group Executive Committee, 1995-1997
Innehav: 
2019 
års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Roland Lorenz

Divisionschef Management Consulting

Anställd: 1999 (Pöyry)
Född: 1970
Utbildning: Computer Science och Electrical Engineering, University of Applied Science Dortmund och University Bochum, Tyskland
Arbetslivserfarenhet:  VP och Head of Energy Management Consulting Nordics, Central- och Sydeuropa hos Pöyry 2010-2019, MD och Head of Energy Management Consulting hos Pöyry 2007-2010 och innan dess flera ledande positioner inom Management Consulting 
Innehav: 3000 B-aktier, 
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000.
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Per Kristian Egseth

Divisionschef AFRY X

Anställd: 2021
Född: 1974
Utbildning: M.Sc. London school of economics, B.Sc Copenhagen Business School
Arbetslivserfarenhet: Ledande positioner inom Hitachi och IBM inom digitalisering
Innehav: 1395 aktier

Henrik Tegnér

Strategi- och hållbarhetschef

Anställd: 2020
Född: 1970
Utbildning: M.Sc. Industrial Engineering and Management, Chalmers University of Technology
Arbetslivserfarenhet: Accenture 1996-2019 i flertal ledande positioner, Managing Director & Head of Utilities Nordic
Innehav: 700 aktier