Om AFRY i Danmark

Ledning

Ledning

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets VD. VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt.

VD har utsett en koncernledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Koncernledningen har som regel möte en gång per månad och avhandlar frågor som koncernens finansiella utveckling, förvärv, koncerngemensamma utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning och andra strategiska frågor.

Jonas Gustavsson - President & CEO

Jonas Gustavsson

VD och koncernchef

Anställd: 2017
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör, Luleå tekniska universitet
Arbetslivserfarenhet: Affärsområdeschef Sandvik Machining Solutions 2013–2017 respektive Sandvik Materials Technology 2011–2013. Dessförinnan flera ledande positioner inom Sandvik och Vice President Operations för BRP-Rotax (Österrike). Ledande befattningar inom Bombardier och ABB.
Innehav: 14 289 B-aktier
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 6 000 000.

Bo Sandström - Ekonomi- och finansdirektör

Bo Sandström

Ekonomi- och finansdirektör

Anställd: 2022
Född: 1975
Utbildning: MSc in Engineering Physics and BSc in Business and Economics
Arbetslivserfarenhet: CFO för ICA-handlarnas Förbund, Telia Sweden, SATS Group och Scandinavian Airlines Sweden. Managementkonsult på McKinsey & Company.
Innehav: 2000 aktier

Sara Klingenborg - HR-direktör

Sara Klingenborg

Chef HR

Anställd: 2015
Född: 1973
Utbildning: Kandidatexamen i Personlig utveckling och Psykologi, Lund University
Arbetslivserfarenhet: Ledande roller inom rekrytering och HR på ett antal internationella bolag som Microsoft, Accenture, Eniro och AFRY/+ Chefsbefattningar inom HR, på Accenture, Eniro and AFRY.
Innehav: -

Cathrine Sandegren - EVP and Head of Communications

Cathrine Sandegren

Kommunikationsdirektör

Anställd: 2016
Född: 1977
Utbildning: Graduate Diploma in Business Administration, Copenhagen Business School
Arbetslivserfarenhet: Head of Corporate, IR and Internal Communication ÅF, Corporate Communication Manager, SAS
Innehav: 1166 B-aktier,
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Susan Gustafsson - Group General Counsel

Susan Gustafsson

Chefsjurist

Anställd: 2019
Född: 1973
Utbildning: Jur.kand (L.L.M) från Lunds och Maastricht Universitet, INSEAD Leading Innovation Programme
Arbetslivserfarenhet: Group General Counsel (2015-2019) - MTG Modern Times Group and Nordic Entertainment Group, Stockholm.
EVP General Counsel Martell Mumm Perriet-Jouët (2008-2015), M&A and corporate lawyer (2003-2008) - Pernod Ricard, Paris.
M&A and corporate lawyer (1999-2003) - Advokatfirman Vinge och Landwell & Partners, Paris.
Innehav: 1000 B-aktier
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Malin Frenning - EVP and Head of Infrastructure Division

Malin Frenning

Divisionschef Infrastructure

Anställd: 2019
Född: 1967
Utbildning: Maskinteknisk linje vid Luleå tekniska universitet
Arbetslivserfarenhet: Landstingsdirektör Stockholms Läns Landsting. Chefspositioner inom Telia, däribland vd för Telia Sverige och chef för bredbandsaffären i Norden och Baltikum.
Innehav: 1250 B-aktier,
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Robert Larsson - EVP and Head of Division Industrial & Digital Solutions

Robert Larsson

Divisionschef Industrial & Digital Solutions

Anställd: 2018
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet: Flertal ledande chefspositioner på ABB, senast Lead Division Manager, Robotics & Motion Scandinavia
Innehav: 4000 B-aktier,
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 2 000 000

Nicholas Oksanen - EVP and Head of Division Process Industries

Nicholas Oksanen

Divisionschef Process Industries

Anställd: 1993 (Pöyry)
Född: 1967
Utbildning: M.Sc. Paper Technology and Economics, Helsinki University of Technology, Finland 1993
Arbetslivserfarenhet:  Pöyry, President, Business Unit Pulp and Paper 2009-2019, Pöyry, various leading positions within Pulp and Paper 1997-2009, Jaakko Pöyry Deutschland GmbH, Process Engineer 1995-1997, Pöyry, Paper Technology Division, Process Engineer 1993
Innehav: -
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Linda Pålsson - EVP and Head of Division Energy

Linda Pålsson

Divisionschef Energy

Anställd: 2014
Född: 1974
Utbildning: Elektroingenjör, Chalmers Tekniska Högskola
Arbetslivserfarenhet: Flertal ledande positioner såsom Regional Manager Infratek, CEO Triventus, Business Area Manager ÅF, VP and Head of Hydro & Energy Nordics AFRY.
Innehav: 3904 aktier
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 300 000
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 300 000

Roland Lorenz - EVP and Head of AFRY Management Consulting Division

Roland Lorenz

Divisionschef Management Consulting

Anställd: 1999 (Pöyry)
Född: 1970
Utbildning: Computer Science och Electrical Engineering, University of Applied Science Dortmund och University Bochum, Tyskland
Arbetslivserfarenhet:  VP och Head of Energy Management Consulting Nordics, Central- och Sydeuropa hos Pöyry 2010-2019, MD och Head of Energy Management Consulting hos Pöyry 2007-2010 och innan dess flera ledande positioner inom Management Consulting
Innehav: 3000 B-aktier,
2019 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000.
2020 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000.

Per Kristian Egseth - EVP & Head of AFRY X

Per Kristian Egseth

Divisionschef AFRY X

Anställd: 2021
Född: 1974
Utbildning: M.Sc. London school of economics, B.Sc Copenhagen Business School
Arbetslivserfarenhet: Ledande positioner inom Hitachi och IBM inom digitalisering
Innehav: 4 595 aktier

Henrik Tegnér - Strategi- och hållbarhetschef

Henrik Tegnér

Strategi- och hållbarhetschef

Anställd: 2020
Född: 1970
Utbildning: M.Sc. Industrial Engineering and Management, Chalmers University of Technology
Arbetslivserfarenhet: Accenture 1996-2019 i flertal ledande positioner, Managing Director & Head of Utilities Nordic
Innehav: 1 000 aktier