AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

AFRY som investering

AFRY är ett stabilt bolag med en historiskt god avkastning och lönsam tillväxt

De globala megatrenderna förväntas leda till ett växande behov av hållbara lösningar vilket skapar stora möjligheter för AFRY, där vi kan ta en ledande roll som möjliggörare.

A man and a woman beside a bridge

1. Långsiktigt värdeskapande

AFRY har i linje med bolagets utdelningspolicy levererat en stabil genomsnittlig utdelning över 50 procent de senaste åren (med undantag för 2019 på grund av Covid-19-pandemin). De senaste fem åren har aktien uppvisat en kursutveckling om 71 procent. Vi står för en långsiktigt hållbar utveckling som ska tillföra värde till både aktieägare, kunder, medarbetare och samhället i stort.

2. Ledande inom hållbara och digitala lösningar

De globala megatrenderna som klimatförändringen, urbanisering och digitalisering formar kundernas efterfrågan och förväntas leda till ett växande behov av skalbara och hållbara lösningar samtidigt som digitalisering fortsatt är en drivkraft inom alla branscher och sektorer. EU:s Green Deal och taxonomi kommer driva på investeringar och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. AFRY är en attraktiv arbetsgivare vilket säkerställer att vi kan rekrytera talangfulla medarbetare som stärker vårt kunderbjudande och konkurrenskraft.

Modern houses next to the sea.
Three people on bicycles

3. Låg konjunkturkänslighet

AFRYs breda portfölj och internationella närvaro innebär att vi kan ta oss an större och mer komplexa uppdrag för att möta våra kunders behov av avancerade och hållbara lösningar. Samtidigt bidrar en bred portfölj till en stabilitet över konjunktursvängningar och en förbättrad riskspridning. AFRY har en stark lokal position i Norden och i utvalda internationella segment.