Making future

Immigrerad kompetens

Immigrerad kompetens

För att attrahera och rekrytera fler ingenjörer anställdes 2016 Amir Nazari som Diversity Coach, och under hans ledning tog rekryteringen av nyanlända och utrikesfödda fart.

Under våren 2018 anställdes Sofia Klingberg som AFRYs andra Diversity Coach, med fokus på västra och södra Sverige. Tillsammans ska de utveckla och skala upp rekryteringsarbetet.

– Det är brist på ingenjörer med erfarenhet, och det stora rekryteringsbehovet var en stor anledning till att projektet startades. Ingenjörskompetensen är trots allt ganska begränsad i Sverige – den räcker inte till alla projekt och den tekniska utvecklingen som vi vill driva. Så för AFRY är det ett absolut måste att just se utanför Sveriges gränser och ta in personer och kompetenser från andra länder, säger Amir Nazari.

Till en början var det främst nyanlända ingenjörer som kom in via projektet. Idag rekryteras även utrikesfödda som bott i Sverige en längre tid, gäststuderande och personer som rekryteras direkt från andra länder. Utöver kompetensbehovet är utvecklingen av företaget en viktig del av projektet. Olika perspektiv är betydelsefullt – det genererar kreativa idéer och skapar dynamik på arbetsplatsen, och öppnar upp för nya sätt att diskutera och lösa problem.

– Vi vet att mångfald skapar engagemang, sammanhållning och dynamik. En inkluderande arbetsplats är en bättre arbetsplats, och mångsidiga team ger mer glädje och energi, säger Sofia Klingberg.

Läs mer om vårt arbete med mångfald och inkludering.

Future Cities

Handbok för rekrytering av utlandsfödda medarbetare

För att dela kunskap och främja transparens och samarbete har AFRY tagit fram en handbok för rekrytering av utlandsfödda medarbetare. Handboken grundar sig i våra erfarenheter från arbetet med Immigrated Competence. Handboken togs fram av AFRY under våren/sommaren 2022 och är tillgänglig att ladda ner för alla som vill lära sig mer om området eller komma igång med rekrytering utanför Sveriges gränser.

Picture of one of our employees Zain Nadra

Träffa Zain

Zain Nadra, maskiningenjör från Syrien, kom till Sverige 2015. Efter att ha fått en praktikplats på AFRY i Solna är hon nu anställd på heltid. Zain var den första kvinnan i AFRYs New Immigrated Engineers projekt.
Daniel Sletteberg Loveryd at the AFRY office in Gothenburg, Sweden

Daniel rekryterar utvecklare från hela världen

Daniel Sletteberg Loveryd arbetar som sektionschef inom embedded systems. Att rekrytera globalt – med stöd av Immigrated Competence – gör det möjligt för honom att hitta de bästa kandidaterna.

Kompetens med olika bakgrund

Vi arbetar hela tiden aktivt för att attrahera fler medarbetare med olika bakgrund till AFRYs organisation. Mångfald är positivt och handlar om lönsamhet och kompetensförsörjning för AFRY. Vårt arbete för att rekrytera fler nyanlända ingenjörer har varit framgångsrikt för hela organisationen. Förutom att mångfald och inkludering är en viktig del av alla våra rekryteringsprocesser, har vi också två Inclusion & Diversity Managers som har ett särskilt uppdrag att öka mångfalden hos AFRY.

Vi letar alltid efter fler medarbetare som vill utveckla framtidens samhällen med oss.

Kontakt

Sofia Klingberg - Inclusion & Diversity Manager

Sofia Klingberg

Inclusion & Diversity Manager
Amir Nazari  - Inclusion & Diversity Manager

Amir Nazari

Inclusion & Diversity Manager