People walking past a wall

Frigör nya värden genom att bli osynlig

Skriven av Andy Houston

Hur man etablerar flexibel elhandel

Elanvändare är överlag passiva och oengagerade

Slutanvändarna konsumerar i princip elektricitet utan att reflektera över det och vanligtvis utan att betala det faktiska priset för just den tidpunkten. Emellanåt kan det hända att de byter leverantör för att därigenom spara ganska blygsamma belopp eller för att servicen upplevs som dålig. I många år har man talat om att kunderna kommer att bli mer aktiva på marknaden. Förändringar har emellertid i praktiken varit begränsade till antingen storkonsumenter eller mindre delsegment på marknaden med större engagemang (t.ex prosumenter eller föregångare när det gäller ny teknik).

Elhandeln idag är främst en fakturerings- och inkassoverksamhet. De allra flesta konsumenter vill helt enkelt inte engagera sig aktivt på energimarknaden. Följaktligen anses elförsörjning fortfarande vara en likvärdig råvara oavsett ursprung och aktörernas vinstmarginaler små.

Status quo är på väg att ändras

Vi kan nu se tre parallella trender som kommer att störa den “passiva konsument” - affärsmodellen och som kan komma att förändra elförsörjningen till något annat än en likvärdig råvara. För det första, nya värdepooler: Behovet av flexibel efterfrågan har gett upphov till ett ständigt ökande inflöde av förnybar energi, som i sin tur har lett till en större värdepool.

För det andra, ökade volymer av flexibel efterfrågan: När distribuerad elektricitet, smarta hem samt värme- och mobilitetssektorn konvergerar, skapas en snabbt växande pool av flexibel efterfrågan, som innefattar alltifrån lokal elproduktion till elapparater och uppvärmning till elfordon. Slutligen, möjliggörande teknik: Digital teknik har utvecklats till den punkt där den kan öppna upp tidigare låsta flexibilitetsmöjligheter och låta dessa styras tillsammans för att erbjuda ett “styrbart” kraftblock som bidrar till att balansera systemet. Vi kan nu föreställa oss en värld där ett praktiskt taget obegränsat antal enskilda lastpunkter på sub-lokal eller fastighetsnivå kan övervakas och skötas aktivt i realtid som en del av en samlad portfölj.

En rad nya affärsmodeller för “flexibel elhandel” växer fram

I den minst komplicerade delen av spektrumet, tillika det mest spridda, hittar vi realtids-tariffer, som etablerar sig på marknaden. Med dessa kan konsumenten ändra sin förbrukning när priserna ändras, men de flesta lösningarnaär relativt statiska och speglar interealtids-värden. Det viktigaste för att dessa produkter ska lyckas är emellertid att konsumenterna engagerar sig – något som de flesta fortfarande inte gärna vill. I den mer innovativa delen av spektrumet börjar det dyka upp helt nya affärsmodeller, där aktörerna aktivt tar kontroll över kundernas energianvändning. Detta kan ske genom subtila kortfristiga ändringar av inomhusstemperaturen, genom smart elfordonsladdning eller t.o.m. genom smarta apparater. Attraktionskraften i dessa modeller ligger i att konsumenterna kan i sitt dagliga liv fortsätta vara oengagerade samtidigt som de kan dra nytta av den flexibilitet som är inbyggd i deras efterfrågan.

Hur ska framtidens flexibla elhandel skapas?

Marknaden för flexibla elhandelstjänster är i sin linda och vilka affärsmodeller som kommer att lyckas eller misslyckas återstår att se. De flesta erbjudanden har hittills fungerat som tillägg till befintliga elhandelsmodeller, och de verkliga disruptörerna har ännu inte dykt upp. I slutändan måste en genomgripande förändring vara konsumentdriven, men i en värld med oengagerade konsumenter kommer vinnarna att vara de som kan göra de “tråkiga detaljerna” osynliga.

Våra fyra rekommendationer:

  1. Öka förmågan att ställa prognoser och generera intäkter från värdet på flexibiliteten. Aktörerna kommer att behöva en djupgående förståelse för alla aspekter av de marknader som de är verksamma på, i synnerhet nationella och lokala flexibilitetsmarknader. Förmågan att ställa noggranna prognoser och handla effektivt på energimarknaden för att tjäna pengar på kortvariga värden i nära realtid kommer att vara en nyckelaspekt för differentiering.
  2. Bygg snabbt upp flexibla kundvolymer. Bygg upp en kundkrets med stor flexibilitet som inneboende attribut i smarta hem, flexibel uppvärmning och elfordonsladdning (samt icke-hushållsrelaterade flexibla behov). Aktörer som går före kommer att ha konkurrensfördelar och aktörerna bör försöka bredda kundbasen för relevanta teknologier, antingen direkt eller genom samarbetspartners.
  3. Se till att göra den bakomliggande tekniken osynlig. De flesta konsumenter vill slippa engagera sig, varför tekniken ska vara enkel och “bara funka”. Med denna inställning bör kundkontakterna minimeras, eftersom de i allmänhet betyder att något har blivit fel. När marknaden mognar blir osynlighet ett tröskelkriterium för flexibel elhandel. Om konsumenterna måste lägga tid och kraft på att modellen ska fungera, kommer de helt enkelt inte bry sig.
  4. Glöm inte grunderna. Compliance. Riskhantering. Noggrann fakturering i tid. Inbetalning av kundfordringar.

Framtiden för elbranschen nedströms är osäker. Men färdriktningen är tydlig. Vinnande affärsmodeller kommer att göra hanteringen av komplexitet till en konkurrensfördel. Resten kommer att utkonkurrerade av disruptiva aktörer.

Författare

Andy Houston - Director, AFRY Management Consulting

Andy Houston

Director, AFRY Management Consulting

Kontakta Andy Houston

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.