Transmission lines

AFRY utvecklar framtidens stamnät

Ökar stamnätets kapacitet med nya metoder

Dagens elektrifiering skapar hårt tryck på det nuvarande stamnätet. När fler och fler människor behöver tillgång till el samtidigt räcker inte det befintliga nätet för att överföra elen från källorna i norra Sverige till större städer i landet. Kraftledningarna som förbinder mellersta Sverige med energikällorna blir en flaskhals i systemet.

För att möta den ökade efterfrågan på eluttag i mellersta Sverige behöver Svenska Kraftnät (den myndighet som ansvarar för elöverföringssystemet) öka överföringskapaciteten för stamnätet inom detta område inom 25 år. Det finns dock redan nu en ökad efterfrågan på kraftkapacitet. Som en tillfällig och snabbare lösning på detta såg Svenska Kraftnät möjligheten att ersätta den befintliga strömförande ledningen med en högtemperaturledning och därmed öka ledningens kraftöverföringskapacitet utan att behöva vidta några större åtgärder på kraftledningen i allmänhet.

AFRY har en viktig roll i projektet och levererar en detaljerad design i byte av strömledare till högtemperaturledare på kraftledningen RL8 S5 Valbo-Ultra. Målet är att öka kraftöverföringskapaciteten för ledningen som för närvarande ses som en flaskhals i nätet och samtidigt vidta så få ytterligare åtgärder som möjligt. Detta planeras som en tillfällig lösning för närvarande tills stamnätet i centrala Sverige byggs ut, som planerat.

Användningen av en högtemperaturlina som fasledning i kraftledningar är en relativt ovanlig teknik och har aldrig tidigare använts i det svenska stamnätet. Fasledningar med hög temperatur kan överföra mycket mer ström än konventionella fasledare. Projektet är ett tidsbegränsad pilotprojekt och kommer att utvärderas för att se om det kan användas som en tillfällig lösning på strömproblem i framtiden.

AFRY stöttar kunder och garanterar säker och pålitlig drift av elkraftsystem idag och in i framtiden.