Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB: Ny VD under 2017

fre, 21/10/2016 - 11:29 CEST
Regulatory

För mer information:
Marta Tiberg, Kommunikationschef, +46 73 072 70 48
Jonas Wiström, VD och koncernchef, +46 70 608 12 20

För mer information:
Marta Tiberg, Kommunikationschef, +46 73 072 70 48
Jonas Wiström, VD och koncernchef, +46 70 608 12 20

VD Jonas Wiström har meddelat styrelsen sin avsikt att under 2017 lämna VD-posten. En rekryteringsprocess kommer att inledas för att kunna identifiera och bedöma interna och externa kandidater.

- Efter drygt 14 år som VD har den punkt kommit, då jag tror att det är dags att börja planera för en ny VD till ÅF. Därför har jag tagit detta initiativ för att ge styrelsen största möjliga framförhållning. Naturligtvis kommer jag att fortsätta arbeta med full kraft till min sista dag som VD och anställd inom ÅF, säger Jonas Wiström.

- Planen är att när en ny VD utses, kommer Jonas Wiström att säga upp sig, och från den dagen gäller sex månaders uppsägningstid. Jonas Wiström har också förklarat sig villig att stå till förfogande fram till dess att ny VD tillträder, och på alla sätt bidra till en smidig övergång. Jonas Wiströms sätt att hantera även denna fråga visar hans styrka som ledare och stora omsorg om ÅF, säger styrelseordförande Anders Narvinger.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen är sådan som ÅF AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 21 oktober kl. 11.29 AM.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files