Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar det schweiziska infrastrukturföretaget Edy Toscano AG

mån, 12/12/2016 - 08:30 CET

För mer information:

För mer information:

Roberto Gerosa, Divisionschef International                   +41 56 483 12 04
Marta Tiberg, Marknads- och kommunikationschef          +46 73 072 70 48

Genom förvärvet av Edy Toscano AG, ett ledande ingenjörskonsultföretag i Schweiz, går ÅF vidare med sin tillväxtstrategi.

ÅF-koncernens snabba tillväxt fortsätter. Med förvärvet av Edy Toscano AG i Schweiz tar ÅF ett nytt viktigt steg i implementeringen av sin tillväxtstrategi. Hittills har ÅFs schweiziska verksamhet fokuserat på energisektorn. Genom förvärvet av Edy Toscano lägger ÅF till infrastruktur till sin verksamhet i Schweiz. När förvärvet är genomfört kommer ÅF att bli ett av de tre största ingenjörskonsultföretagen i Schweiz med över 600 anställda.

Edy Toscano AG är idag ett ledande ingenjörskonsultföretag inom infrastruktur i Schweiz. Bolaget har en omsättning på 430 MSEK (2015) med över 370 anställda på 20 orter i Schweiz och tre orter i Tyskland. Tjänsterna inkluderar bland annat planerings-, ingenjörs- och konsulttjänster för tunnel, väg, järnväg, trafikplanering och miljö.

"Med Edy Toscano kommer vi att öka vår schweiziska verksamhet med 150 procent, vilket kommer att göra ÅF till ett ledande ingenjörskonsultföretag på den schweiziska marknaden. Vi är väldigt glada över att ha uppnått denna ställning och tagit oss in i den viktiga schweiziska infrastruktursektorn. Vår infrastrukturverksamhet har hittills fokuserat på Skandinavien och detta förvärv är en del av vår strategi att expandera detta segment till våra övriga marknader", säger Jonas Wiström, koncernchef och VD på ÅF.

Förvärvet kommer att avslutas i slutet av december 2016 och Edy Toscano AG kommer att konsolideras i ÅF-koncernen den 31 december 2016. Affären är villkorad av att ägare representerande 90 procent av aktierna godkänner denna.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)


ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files