Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar Effekt – en specialist inom tekniska installationer i fastigheter

tors, 07/06/2018 - 08:35 CEST

Genom förvärvet av Effekt ökar ÅF närvaron i västra Sverige och stärker förmågan till helhetsåtaganden inom fastigheter och tekniska installationer.

Effekt är specialiserade på el- och telekommunikationslösningar inom industrin, energisektorn och kommunala fastigheter. Tjänsterna omfattar rådgivning, design, och beräkningar inom automatisering, energi- och styrteknik samt el- och telekommunikation.    

Den långsiktiga tillväxten på fastighetsmarknaden drivs av globala trender såsom urbanisering, ökade krav på hållbarhet och en demografisk förändring med en större andel äldre befolkning. Dessa trender kräver investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik, bostäder, kontor, kommersiella fastigheter och sjukhus i alla städer i regionen, såsom Göteborg, Varberg, Falkenberg och Borås.

”Vi ser fram emot att välkomna Effekt till ÅF och tillsammans öka vår förmåga till helhetsåtagande inom fastigheter och tekniska installationer. Förvärvet är i linje med vår strategi att växa i vår hemmamarknad och öka värdet till våra kunder genom vår tvärfunktionella kompetens. Effekt kompletterar våra nuvarande tjänster och tillsammans ser vi intressanta tillväxtmöjligheter för större åtaganden inom både energi-, industri- och infrastruktursektorn, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.  

”De goda relationer och kompetens som vi har byggt upp i regionen kan vi nu utveckla tillsammans med ÅF. Vi står inför en spännande utveckling där vi ser fram emot att erbjuda våra kunder ett bredare utbud och vårt fortsatta engagemang. För våra medarbetare innebär förvärvet ökade möjligheter till intressanta uppdrag och fortsatt kompetensutveckling,” säger Gert Bengtsson VD på Effekt.

Effekt har 40 medarbetare baserade i Varberg och en omsättning 2017 på 31 MSEK. Bolaget konsoliderades av ÅF från 1 juni 2018.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files