Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF inför ny divisionsstruktur och förändringar i koncernledningen som ett första resultat av pågående strategiöversyn

mån, 11/09/2017 - 09:00 CEST

”ÅF ska fortsätta växa, bli mer internationellt och få högre utväxling av den kunskap vi byggt upp. Vi vässar nu vår divisionsstruktur som ett första steg i detta arbete”, säger VD och koncernchef Jonas Gustavsson.

ÅF har cirka 10 000 medarbetare med en unik bredd av kompetenser som kombinerar infrastruktur, industri och energi med teknologi och digitala lösningar. ÅF driver tillsammans med sina kunder utvecklingen inom omvälvande samhällstrender som smarta städer, industriell digitalisering och ökad mobilitet.

I våras initierade ÅF en strategisk översyn och det initiala resultatet innebär en förtydligad strategisk riktning med fokus på:

  • Stärkt marknadsposition och tillväxt på ÅFs kärnmarknader
  • Internationell tillväxt i ett antal utvalda nischer
  • Stärkt erbjudande inom digitala lösningar
  • Utveckling av nya koncept och affärsmodeller

Ny divisionsstruktur och förändringar i koncernledningen

Som ett resultat av den strategiska riktningen införs vid årsskiftet en ny divisionsstruktur. Organisationen kommer att delas upp i följande affärsdivisioner med fullt internationellt affärsansvar: Industry, Infrastructure, Energy och Digital Solutions.

För att driva utvecklingen av digitala lösningar och koncept införs en ny roll som Chief Digital Officer.

Den nya divisionsstrukturen verkställs 1 januari 2018.

Från 11 september, 2017, kommer ÅFs divisioner att ledas av:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, även tillförordnad divisionschef Industry.

Mats Påhlsson, kvarstår i rollen som divisionschef Infrastructure.

Roberto Gerosa, kvarstår i rollen som divisionschef International (fr.o.m. 1 januari 2018 division Energy).

Lennart Waldenström, fortsätter som tillförordnad divisionschef Technology (fr.o.m. 1 januari 2018 division Digital Solutions).

Per Magnusson, divisionschef Industry, har beslutat att efter många år lämna bolaget.

”Jag vill tacka Per Magnusson som har bidragit starkt till ÅFs utveckling och den position vi har idag”, säger Jonas Gustavsson.

Rekryteringsprocesser för rollerna som divisionschef Industry, divisionschef Technology (fr.o.m. 1 januari 2018 division Digital Solutions) samt rollen som Chief Digital Officer har inletts.

Vidare information om ÅFs strategi och organisation kommer att lämnas under oktober samt presenteras under kapitalmarknadsdagen den 8 november.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Marta Tiberg, Kommunikationschef, +46 73 072 70 48

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF – Innovation by experience

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm 

Tel. +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com 

Organisationsnummer 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401 

Related files