AFRY press release generic image

AFRY ingår nytt partnerskap med Vattenfall för hållbar energiproduktion

mån, 04/12/2021 - 09:00

AFRY har vunnit en ramavtalsupphandling med Vattenfall för tekniska konsulttjänster där AFRY kommer att leverera kompetens och projektåtagande inom hållbar energiproduktion.

Avtalet som löper under tre år är värt omkring 800 MSEK och innebär att AFRYs experter kommer att bidra med klimatsmarta energilösningar i en stor skala.

– Vi är väldigt entusiastiska över detta fortsatta långsiktiga samarbete med alla de utmaningar vårt samhälle står inför och en energibransch som förändras snabbare än någonsin. Vår stora erfarenhetsbank när det kommer till energifrågor och våra lösningar som kopplar samman infrastruktur, process, miljö, energi och digitala lösningar kommer att bidra till att AFRY tillsammans med Vattenfall ytterligare stärker positionen som ledande inom framtida hållbara energilösningar, säger Thomas Nilsson, Key Account Manager, AFRY.

Det nya ramavtalet gäller konsulttjänster inom kärnkraft, vind- & solkraft, värme, R&D (stabsverksamhet), service och SKB:s (slutförvar kärnbränsle) och löper från 2021 till 2024, med möjlighet till förlängning i två år.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related files