AFRY press release generic image

AFRY moderniserar Rostocks centrala avloppsreningsverk

tis, 06/07/2022 - 09:00

AFRY har vunnit en offentlig upphandling för moderniseringen av Rostocks centrala avloppsreningsverk. AFRY kommer att tillhandahålla ett brett utbud av ingenjörstjänster som en del av KLAS Engineering-konsortiet, tillsammans med Regierungsbaumeister Schlegel (IB Schegel), ett partnerföretag.

Den mekaniska förbehandlingen av Rostocks avloppsreningsverk med inlopp, silanläggning, sandfilter och fettavskiljare är integrerad i en byggnad och har varit i drift sedan 1995.  

På grund av många års drift i en utmanande atmosfär orsakad av vätesulfid (H2S) har betydande skador uppstått i byggnaden. Den enda kostnadseffektiva lösningen är därför en helt ny konstruktion av den mekaniska förbehandlingen och en nedmontering av den gamla anläggningen.

AFRY, som en del av KLAS Engineering-konsortiet, kommer tillsammans med IB Schlegel att tillhandahålla ett brett utbud av ingenjörstjänster för detta projekt. Utöver projektledning och väg- och vattenbyggnadsteknik ligger fokus på processteknik för moderniseringen av det centrala avloppsreningsverket.   

För att kunna simulera flödesförloppet på ett realistiskt sätt under olika miljöförhållanden används modern datateknik, så kallad Fluid Dynamics Modeling, för hela konstruktionen. 

─ Modelleringen ger en djupare förståelse av förväntade flödesmönster och möjliggör en optimering av luftning i sandfånget, vilket har en positiv inverkan på energiförbrukningen och driftskostnaderna, säger Nicola La Rocca, avdelningschef Urban Water Management, AFRY Tyskland.

Nord Wasser är operatören för avloppsreningsverket.

─ Den planerade moderniseringen kommer ytterligare att förbättra driften av vårt avloppsreningsverk, vilken har stor betydelse för att skydda våra vatten, säger Björn Rüth, projektledare på Nord Wasser GmbH.

För projektets fortsatta gång har AFRYs experter redan presenterat de första planeringsidéerna, som vidareutvecklades i en värdeteknisk workshop tillsammans med Nord Wasser GmbH.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicola La Rocca, Head of Section Urban Water Management Berlin

+49 172 99 02 391, nicola.larocca@afry.com

Anna Magni, kommunikationschef, Infrastructure 

+46 10 505 39 74, anna.magni@afry.com

afry.com

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related images