Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY projekterar utbyggnad av dubbelspår mellan Ängelholm-Maria station

tors, 02/04/2020 - 08:00 CEST

Totalentreprenaden för dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria station i Helsingborg har tilldelats Skanska av Trafikverket. På uppdrag av Skanska och järnvägsentreprenören Strukton kommer AFRY att projektera bygghandlingarna.

Sträckan Ängelholm–Maria station i Helsingborg är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/Malmö. Under de senaste åren har utbyggnad till dubbelspår skett successivt, och nu är det dags för sträckan Ängelholm-Maria station.

AFRYs uppdrag omfattar projektering av bygghandlingar för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm-Maria station, däribland teknikområdena bankonstruktion, geoteknik, hydrogeologi, VA, väg och mark, externa ledningar, gestaltning, belysning och miljöförorenad mark.

Genom att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider.

– Vi är stolta över att vara en del av ett sådant stort infrastrukturprojekt. Det nya dubbelspåret gör det lättare att arbetspendla samtidigt som det bidrar till en bättre miljö, i och med att en stor del av det som idag transporteras på vägar kan flyttas till järnvägen istället, säger Lisa Kullendorff, regionchef inom samhällsbyggnad på AFRY.

– Vi är glada att ha fått förtroendet att tillsammans med Trafikverket och våra samarbetspartners bygga ut ytterligare en viktig del av Västkustbanan. Det är ett spännande projekt med brett teknikinnehåll som när det är färdigt kommer att bidra till en bättre infrastruktur, säger Kenneth Wahlqvist, avdelningschef på Skanska.

Ombyggnaden ökar även säkerheten för gående och cyklister eftersom plankorsningarna där vägar och järnvägar möts kommer att ersättas av planskilda, säkrare korsningar. Projekteringen beräknas pågå under de kommande två åren.

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

    
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef
070-292 68 26

  
AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Related images

Related files