AFRY press release generic image

AFRY tecknar avtal med Trafikverket för elektrifiering av järnvägssträckan Nässjö – Värnamo

tors, 06/17/2021 - 09:00

Projektet ska förkorta restiden och är ett viktigt steg i omställningen till mer hållbara person- och godstransporter. Elektrifiering av järnvägssträckan möjliggör höjda hastigheter, minskade koldioxidutsläpp och ger positiva miljöeffekter genom överflyttning av gods från väg till järnväg.

När Trafikverket elektrifierar sträckan Nässjö – Värnamo möjliggörs trafik med moderna eltåg, effektivare godstransporter till och från Göteborgs hamn och restiden mellan Jönköping och Värnamo minskar. När även den nya järnvägen  mellan Byarum och Tenhult är byggd blir restiden mellan Jönköping och Värnamo mindre än 50 minuter.

AFRY har tilldelats uppdraget att ta fram järnvägsplan, systemhandling och det förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandling av kommande byggnation, samt byggplatsuppföljning. Avtalet beräknas vara värt cirka 34 miljoner kronor och påbörjas under 2021.

— Vi är stolta över att bidra till mer hållbara godstransporter och ökade möjligheter till arbets- och studiependling i regionen. Elektrifiering av järnvägsnätet är viktigt för att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle, säger Kajsa Rosén, affärsområdeschef Transportation, AFRY.


Corporate Communication

ÅF Pöyry AB (publ)

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future