AFRY press release generic image

AFRY utsedda att planera den östra delen av ny spårvägslinje i Vanda, Finland

mån, 11/30/2020 - 12:00

Vanda stad planerar för en ny spårvägslinje som ska koppla ihop östra Vanda med Helsingfors-Vanda flygplats. Arbetet med planeringen av spårvägslinjen har delats upp i två delar. AFRY kommer att vara involverade i den östra delen av linjen tillsammans med samarbetspartnerna WSP Finland och Finnmap Infra. Uppdraget med att planera den östra delen innefattar gatuplanering och förstudie av spårvägslinjen.  

Den nya spårvägsförbindelsen möjliggör utveckling och tillväxt i de östra delarna av staden, genom att tydligare koppla ihop dem med nätverket av stadskärnor på ett hållbart och tillgängligt sätt. Den nya linjen blir den första spårvägslinjen i Vanda som hittills endast haft buss- och pendeltågsförbindelser. Vanda är en mycket lämplig plats för utveckling av hållbar kollektivtrafik, beläget strax norr om Helsingfors och med fler än 230 000 invånare är det Finlands fjärde största stad. Den totala sträckan för den nya linjen är ca 19 kilometer.

AFRY, WSP Finland och Finnmap Infra har tidigare arbetat tillsammans i flera projekt. Därför är samtliga aktörer bekanta med arbetsmetoder och tillvägagångssätt. Nya digitala verktyg och avancerad datamodellering kommer att bidra ytterligare till ett smidigt samarbete.

AFRY bidrar med en lång erfarenhet av anläggningsdesign liksom gatu- och järnvägsteknik från flera moderna järnvägs- och spårvägsprojekt. I Finland har AFRY exempelvis varit involverade i planeringen av spårvägen i Tammerfors och spårvägen Fiskehamnen-Böle i Helsingfors.

– Vi ser fram emot att få använda vår stora spårvägsexpertis till att göra nytta för Vanda stad, vår hemstad här i Finland. Att delta i spårvägsprojektet i Vanda går i linje med vårt strategiska mål om att bygga hållbara städer för framtiden. Dessutom är det en tydlig fortsättning till Ringbanan, ett pendeltågsprojekt i Vanda som AFRY tidigare varit delaktiga i, säger Mikko Inkala, chef för AFRYs transporterbjudande i Finland.

Investeringsbeslut om att bygga sträckan förväntas tas av stadsfullmäktige 2023, med en planerad byggstart 2024. Snabbspårvägen uppskattas tas i bruk tidigast 2028.

Om spårvägen:
https://www.vanda.fi/boende_och_miljo/gator_och_gronomraden/trafik/Vandasp%c3%a5ran  

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Related files