Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

fre, 30/12/2016 - 09:00 CET
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216

Det sjunde tillfället för konvertering till aktier enligt det av årsstämman 2013 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i december 2016.

Före konverteringen uppgick antalet aktier till 78 858 653 och antalet röster till 107 818 421. Genom konverteringen har antalet B-aktier och antalet röster ökat med 55 100. Efter konverteringen uppgår antalet aktier till sammanlagt 78 913 753, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 696 001 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter konverteringen till 107 873 521.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktperson försorg, den 30 december 2016 kl. 09:00.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files