Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB (publ)

fre, 28/09/2018 - 09:00 CEST
Regulatory

Det fjärde tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2015 har ägt rum i september 2018. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 72 330 st.

Före konverteringen:

A-aktier: 3 217   752
B-aktier: 74 910   247
S:a aktier: 78 127   999
Röster: 107 087   767

Efter konverteringen:

A-aktier: 3 217 752
B-aktier: 74 982 577
S:a aktier: 78 200 329
Röster: 107 160 097

Vänligen notera att Bolagsverkets uppgift om antal aktier och röster i ÅF AB (publ) inkluderar en pågående och inte ännu verkställd minskning av aktiekapitalet.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

För mer information:

Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 28 september 2018 kl. 09:00.

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files