Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB (publ)

fre, 31/08/2018 - 12:00 CEST
Regulatory

Det tredje tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2015 samt en minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier har ägt rum i augusti 2018. Genom konverteringen och minskningen av aktiekapitalet har antalen B-aktier och röster minskat med 707 655 st.

Före konverteringen och minskningen av aktiekapitalet:

A-aktier: 3 217 752
B-aktier: 75 617 902
S:a aktier: 78 835 654
Röster: 107 795 422

Efter konverteringen och minskningen av aktiekapitalet:

A-aktier: 3 217 752
B-aktier: 74 910 247
S:a aktier: 78 127 999
Röster: 107 087 767

Vänligen notera att Bolagsverkets uppgift om antal aktier och röster i ÅF AB (publ) inkluderar en pågående och inte ännu verkställd minskning av aktiekapitalet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 31 augusti 2018 kl. 12:00.

Corporate Communication
ÅF AB (publ) 

För mer information:

Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files