Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB (publ)

tis, 31/07/2018 - 09:00 CEST
Regulatory

Det andra tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2015 har ägt rum i juli 2018. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 71 583 st.

Före konverteringen:

A-aktier: 3   217 752
B-aktier: 75 546 319
S:a aktier: 78 764 071
Röster: 107 723 839

Efter konverteringen:

A-aktier: 3   217 752
B-aktier: 75 617 902
S:a aktier: 78 835 654
Röster: 107 795 422

Vänligen notera att Bolagsverkets uppgift om antal aktier och röster i ÅF AB (publ) inkluderar en pågående och inte ännu verkställd minskning av aktiekapitalet.

Corporate Communication
ÅF AB (publ) 

För mer information:

Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 31 juli 2018 kl. 09:00.

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files