AFRY press release generic image

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB (publ)

mån, 02/29/2016 - 15:06
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216

Det åttonde tillfället för konvertering till aktier enligt det av årsstämman 2012 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i februari 2016.

Före konverteringen uppgick antalet aktier till 78 065 293 och antalet röster till 107 025 061. Genom konverteringen i februari 2016 har antalet B-aktier och antalet röster ökat med 188 144. Efter konverteringen uppgår antalet aktier till sammanlagt 78 253 437, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 035 685 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter konverteringen till 107 213 205.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files