Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring i antal aktier och röster

mån, 30/12/2019 - 11:30 CET
Regulatory

Det sjunde tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2016 har ägt rum i december 2019. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 5 980 st.

Före konverteringen:   Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336   A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 107 877 812   B-aktier:   107 883 792
S:a aktier: 112 168 148   S:a aktier:   112 174 128
S:a röster: 150 781 172   S:a röster:     150 787 152

 

Corporate Communications
ÅF Pöyry AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations
+46 704718198

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 30 december 2019 kl. 11:30.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afry.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files