AFRY press release generic image

Förändring i antal aktier och röster

tis, 06/30/2020 - 11:30
Regulatory

Det första tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2017 har genomförts under juni 2020. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 36 950 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336 A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 108 123 649 B-aktier: 108 160 599
S:a aktier: 112 413 985 S:a aktier: 112 450 935
S:a röster: 151 027 009 S:a röster: 151 063 959

   
Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Ebba Vassallo, Investor Relations +46 704718198

   
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 30 juni 2020 kl. 11:30.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files