AFRY press release generic image

Ny valberedning för ÅF AB (publ) utsedd

fre, 10/09/2015 - 08:30
Regulatory

För mer information kontakta:

För mer information kontakta:

Emma Claesson, VP Human Resources & Communications        +46 72 209 47 39

Följande ledamöter har, med iakttagande av de principer som antogs vid årsstämman 2015, utsetts till valberedning för ÅF.

  • Gösta Lemne, (valberedningens ordförande) utsedd av Stiftelsen ÅForsk.
  • Annika Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Jonathan Mårtensson, utsedd av Handelsbanken Asset Management
  • Anders Narvinger, styrelseordförande
  • Johan Strandberg, utsedd av SEB Investment Management
  • Karl Åberg, utsedd av Zeres Capital

Corporate Communication

ÅF AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 9 oktober 2015 klockan 8:30.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files