Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Valberedning för ÅF AB (publ) utsedd

fre, 14/10/2016 - 12:51 CEST
Regulatory

För mer information: Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216

För mer information: Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216

Följande ledamöter har, med iakttagande av de principer som antogs vid årsstämman 2016, utsetts till valberedning för ÅF.

-           Jonas Abrahamsson, (valberedningens ordförande) utsedd av Stiftelsen ÅForsk

-           Annika Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder

-           Jonathan Schönbäck, utsedd av Handelsbanken Asset Management

-           Anders Narvinger, styrelseordförande

-           Johan Strandberg, utsedd av SEB Investment Management

-           Karl Åberg, utsedd av Zeres Capital

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det senast den 1 mars 2017 via e-post till agm@afconsult.com eller med brev till adressen:

ÅF AB, Att: Valberedningen, 169 99 Stockholm.

Årsstämman för ÅF AB kommer att hållas tisdagen den 25 april 2017 på ÅFs huvudkontor på Frösundaleden 2a i Solna.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files