Patricia 360

AFRY bistår FMV med ILS för pansarterrängbil 360

AFRY bistår FMV med ILS för pansarterrängbil 360

AFRY genomför ett genomgripande arbete inom integrerat logistikstöd (ILS) för pansarterrängbil 360 åt Försvarets Materielverk (FMV). Det omfattar bland annat att ta fram en drift- och materieluppföljningsplan för att möjliggöra att fordonet ska få en så lång och kostnadseffektiv driftuthållighet som möjligt.

Arbetet inkluderar även reservmaterielförsörjning och planering för hur reparation och underhåll av utbytesenheter i fordonet ska gå till.

AFRY genomför också löpande analyser inom området, till exempel avseende reservdelsbehov samt utformning av reservdelssatser till Försvarsmaktens insatsförband. Genom teknisk expertis och militärt kunnande bidrar AFRY till att FMV:s kund, Försvarsmakten, får ett mer uthålligt system. AFRY genomför även utbildning av Försvarsmaktens personal inom ovanstående områden.

Mats Wallin - Business Unit Manager, Defence & Security

Mats Wallin

Business Unit Manager, Defence & Security

Kontakta Mats Wallin

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.