View over TINE dairy in Storsteinnes

AFRY uppgraderar processlösningar för TINE i Norge

För att öka produktionen gör TINE-mejeriet i Storsteinnes en stor uppgradering av sina lokaler. Uppgraderingen beräknas till 181 MNOK och är TINE:s största investering i norra Norge. AFRY har tecknat avtalet om uppgradering av processlösningen vid den nya ostproduktionslinjen.

Mejeriet har haft en stor tillväxt i produktionsvolym jämfört med vad anläggningen konstruerades för, cirka 40 år sedan när produktionsutrustningen installerades. Mejeriet producerar för närvarande 28 miljoner liter komjölk och 7 miljoner liter getmjölk per år. Den nya anläggningen kommer att kunna hantera en ökning med ytterligare 11 miljoner liter komjölk.

Ökade miljöfördelar och minskad energiförbrukning

Projektet använder vedertagen praxis för ökade miljöfördelar och minskad energiförbrukning. Som ett exempel kommer avfallet att minska kraftigt i anläggningarna. En effektivare bearbetning av mjölk i den moderna produktionslinjen resulterar i mindre utsläpp. Energiförbrukningen per kilo lagrad ost reduceras också kraftigt.

― För de 50 anställda som arbetar på mejeriet kommer denna investering i en bättre fysisk arbetsmiljö att ha en positiv effekt på deras välfärd och motivation. Detta är en viktig signal om att TINE vill vara närvarande och investera i branschen i norra Norge, säger Geir Helge Valle, chef för TINE-mejeriet i Storsteinnes.

― Vi är stolta över det förtroende TINE har gett oss och ser fram emot att tillhandahålla en hållbar processlösning för mejeriet, säger Hans Vedde, Business Unit Manager på Food & Pharma, AFRY.