Power lines in sunset

Energy Management Consulting

Den mest rekommenderade rådgivaren för energiomställningen

Vår dedikerade grupp med över 400 energiexperter på AFRY ger råd till kunder inom alla områden av energiomställningen. Vi täcker allt från termisk produktion till havsbaserad vindkraft, från handel till kundlösningar och från företagsstrategi till operativ effektivitet.

Energiområdet förändras snabbt – utfasningen av fossila bränslen, decentralisering och digitalisering medför både utmaningar och möjligheter för alla intressenter. Förändringstakten kommer bara att öka framöver, och även om det finns olika åsikter om hur snabbt övergången kommer att ske, är vi övertygade om att den är oundviklig.

Omställningen är komplex, och påverkade aktörer står inför många utmaningar. AFRYs team av energikonsulter finns till hands, oavsett hur stort eller litet ditt behov är. Vi erbjuder djupa insikter och hjälper till att möjliggöra och genomföra välgrundade beslut och hållbar framgång.

Vår vision är att vara den mest rekommenderade rådgivaren för energiomställningen

  • Över 400 experter som täcker alla aspekter av energiomställningen, med en sammanlagd erfarenhet på över 2500 år inom energisektorn.
  • Strategiutveckling, implementering, organisatorisk och operativ excellens, grundad i en djup förståelse av bästa praxis, interna modeller och analysförmågor, samt ledande experter inom respektive område och sektor.
  • Nya tjänster och produkter såsom inbäddad innovation, innovationsövervakning och digital beredskap, i kontinuerlig utveckling.
  • En djup kvantitativ och matematisk kompetens för att hantera de utmaningar som stora datamängder och artificiell intelligens innebär.
  • Ett urval av interna energimodeller och våra erkända oberoende marknadsrapporter för att stödja dina transaktioner och finansieringsbehov.

Ni har varit en pålitlig källa för expertis och innovation under åren av elmarknadsliberalisering och mer nyligen energiomställningen. Vi har haft stor nytta av kunskapen och de inspirerande idéerna från era talangfulla experter i projekt som rör elmarknadsutveckling, smarta elnät, datahub och marknadsflexibilitet, för att nämna några.

Jukka Ruusunen, President and CEO of Fingrid Oyj

Offshore wind turbines

AFRY assessment of impacts of EU CBAM on electricity imports into the EU from GB

AFRY Management Consulting har publicerat en rapport som sammanfattar dess bedömning av EU:s mekanism för koldioxidgränsjustering (CBAM) och dess påverkan på elimporten från Storbritannien. I detta webbinarium kommer AFRY att presentera insikterna från sin bedömning och belysa de identifierade problemen och deras konsekvenser.
Anne Grevener - Consultant, AFRY Management Consulting
Anne Grevener
Consultant, AFRY Management Consulting

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Anne Grevener

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.