Employee Charlotte Wiberg in Norrköping Sweden

Charlotte Wiberg jobbar som projektledare och älskar tidsplanering

"Att jobba som konsult kan variera beroende på kund och bransch, men jag älskar detta med att jobba i olika projekt och att få vara med från början till slut"

Ryktet säger att hon är ruskigt effektiv - en egenskap som är till stor fördel om man som Charlotte Wiberg jobbar som projektledare och med tidsplanering.

Charlottes förmåga att hålla samman team och drivet att leverera i tid är en eftertraktad kompetens. Själv lyfter hon gärna fram det goda i att vara omgiven av så många kunniga och lösningsorienterade kollegor – att det gör hennes jobb relativt enkelt, men framför allt roligt!

Vad är din upplevelse av konsultrollen?

”Att jobba som konsult kan variera beroende på kund och bransch, men jag älskar detta med att jobba i olika projekt och att få vara med från början till slut. Jag gillar variationen man får genom olika projekt där slutprodukten alltid är olika, likväl som att sammansättningen av människor är olika för varje projekt.

Konsultrollen är väldigt omväxlande och flexibel, det uppskattar jag”.

Employee Charlotte Wiberg

Kan du ge några exempel på projekt du jobbar med?

”Just nu är vi i slutfasen av ett projekt för en kund som investerat i en ny sodapanna, där vissa delar i projektet är greenfield och andra brownfield. Jag är projekteringsledare för processprojekteringen som vi på AFRY ansvarar för. Investeringen för vår kund kommer att säkerställa långsiktig verksamhet vid deras produktionsanläggning där den nya sodapannan kommer att generera högre prestanda och det till mycket lägre utsläppsvärden.

Dessutom har jag just nu flera uppdrag inom tidsplanering, där jag både tar fram projekttidsplaner och planerar för montage”.

Pulp mill summer

Några utmaningar?

”I projektet jag nyss nämnde har vi haft en hel del utmaningar då uppdraget påbörjades mitt under pandemin. Vi är ju vana att kunna besöka site i samband med våra projekt, men nu blev det istället uppstart via Teams och i princip alla möten har då varit digitalt. Även inom projektgruppen där våra resurser sitter utspridda på flera olika AFRY-kontor har vi fått samarbeta mer eller mindre enbart via Teams. Trots detta har vi lyckats leverera all processdokumentation enligt tidsplan och kunden är väldigt nöjd så här långt.

Att då bedöma hur projektmedarbetare mår och hur stor deras arbetsbelastning är, blir också en utmaning. Det är något vi jobbat med näst intill dagligen genom samtal med projektmedarbetare och chefer. Vi har försökt planera, fördela om och satt in fler resurser om arbetsbelastningen blivit för hög för någon".

Något extra roligt projekt du kan nämna?

”Ett spännande projekt är en flytt av en pappersmaskin från Finland till Sverige där jag genom projektet hade olika roller, men alla inom projektledning och samordning. Det innebar mycket samordning mellan projektering och montage, liksom koordinering mellan montage, utcheckning och driften i samband med idrifttagning. Det var ett roligt projekt för mig i min roll, där olika kulturer möttes och det var också en stor samverkan mellan många av våra kontor i Sverige samt med våra kollegor i Finland”.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

”Det mesta som vi gör i vårt jobb är ju ofta siffror och symboler i olika dokument, men när man sedan kommer ut i verkligheten och får se processen i drift, hur allt fungerar – det tycker jag är spännande. Till vardags är det mycket möten, mail, samordning, uppföljning, projektekonomi med mera – men mycket är ju samarbete med människor. Det är en fröjd att få samarbeta med så många drivna och lösningsorienterade människor. Dessutom underlättar det enormt att ha chefer som låter mig göra det jag vill och är bra på.

Jag gillar också att få vara spindeln i nätet och medan många kan tycka att tidsplaner är mer som ett måste, så tycker jag det är otroligt kul! Tidsplanering omfattar ju allt projektarbete, men det handlar inte enbart om att ta fram planen, utan lika viktig är uppföljningen. Om något blir försenat så behöver du ha koll på hur det påverkar alla andra parter. Speciellt viktigt är det vid montageplanering där alla aktiviteter måste inkluderas i rätt ordning, och följas upp så man förstår påverkan för andra om någon aktivitet blir försenad. Som projektledare får man även möjlighet att lära sig mycket om andra discipliners arbete, det gör också jobbet väldigt intressant och utvecklande. Att förstå vad andra jobbar med har man dessutom stor fördel av när man jobbar med tidsplanering.”

Något annat som gör att du trivs så bra med din roll?

”Möjlighet att få komma ut i verkligheten – jag får lyckokänslor när jag är i en fabrik och ser dess maskiner, pumpar, tankar och rör. Jag gillar verkligen stora maskiner och stålkonstruktioner! Jag jobbar även en del internt med att utveckla och förbättra våra arbetsprocesser för just processprojektering. Det är intressant och utvecklande att fundera på syftet med våra olika arbetsuppgifter, vad vi behöver för input och vem som behöver det vi lämnar ifrån oss”.

Employee Charlotte Wiberg with her horse

När du inte jobbar, vad gör du då?

"Jag gillar verkligen mitt jobb och får hålla i mig själv för att det inte ska bli för mycket, det är viktigt att kunna koppla bort jobbet också. Ett sätt för mig då är stallet - där får jag sinnesro, för när man rör sig kring hästar eller sitter på hästryggen, då krävs fullt fokus. Dessutom är det skönt att arbeta fysiskt när man sitter vid datorn större delen av sin arbetstid. Så stallet fyller min fritid en hel del, det är där jag främst hämtar energi".

Charlottes listar 5 anledningar till att välja AFRY som arbetsgivare:

  • Fantastiska kollegor
  • Variation av uppdrag
  • Flexibilitet
  • Lärorikt – via både kollegor och olika uppdrag
  • Möjlighet att utvecklas och byta roll