Man silhuette on radical bridge, occupational health and safety

4 steg för ökad maskinsäkerhet

Varje arbetsplats ska vara säker för arbetstagare som utför sina arbetsuppgifter

Industrin är på rätt väg för att minska arbetsrelaterade olyckor. Tyvärr inträffar det fortfarande för många olyckor och skador för arbetstagare över hela världen, varje år. Olyckor har självklart en mycket negativ inverkan för både på den skadade och företaget.

Det är självklart att olyckskostnader är slöseri med produktivitetspotential. Att förebygga arbetsrelaterade olyckor är mindre kostnadskrävande än när olyckorna inträffar. Företag måste vidta åtgärder för att helt förhindra olyckor; alla nödvändiga åtgärder har ännu inte vidtagits.

Fokus på maskinsäkerhet – genom maskinsäkerhetsarbetet kan kostnaderna för olyckor minska

Skador och olyckor händer ofta vid användning av maskiner. Trots att maskinsäkerhet regleras av lagar och förordningar över hela världen inträffar det fortfarande maskinrelaterade olyckor inom industrin och på många arbetsplatser. Att fokusera på maskiners säkerhet och förbättra den har en stor positiv effekt på produktiviteten och förbättrar arbetsmiljön.

Säkerheten för maskiner, både nya och befintliga maskiner, kan förbättras. Ansvaret för maskiners säkerhet måste vara tydligt, och tillräcklig kompetens måste tillhandahållas i processen.

Young businesswoman white helmet googles industrial environment
AFRY har utfört över 2500 HSE-riskbedömningar under det senaste decenniet. Våra experter vet vad som krävs för en trygg och säker arbetsplats.

För att säkerställa att din maskins säkerhet är tillräckligt hanterad, kontrollera att följande steg är uppfyllda:

1. Känn till ditt ansvar Arrow pointing right

Maskintillverkaren är ansvarig för att tillse att hälsa- och säkerhetskrav för levererade maskiner uppfylls. Företaget och de anställda som använder maskinen eller monterar maskiner har ett arbetsmiljöansvar för området där maskinen används.

2. Känn till dina maskiner och maskinlinjer Arrow pointing right

Arbetsgivaren ska vara medveten om att maskiner eller maskinlinjer som de har byggt eller modifierat själva måste vara dokumenterade och riskbedömda på rätt sätt. Det kan innebära att de betraktas som maskintillverkare juridiskt. Ansvaret skiljer sig från arbetsgivare som har köpt en komplett maskin eller en komplett maskinlinje.

3. Känn till säkerhetskraven Arrow pointing right

En omfattande riskbedömning av maskinen och dess funktioner krävs för att upptäcka alla faror och risker som kan uppstå med maskinen. För att genomföra det, krävs kompetens och kunskap i alla relevanta lagar och föreskrifter om säkerhet.

4. Förtydliga säkerhetskrav och instruktioner för alla anställda Arrow pointing right

Se till att alla dina anställda, särskilt de som arbetar med maskinerna, vet varför skyddsanordningar finns på plats, vilken säkerhetsutrustning som krävs och hur man använder maskinen säkert. Det är avgörande delar av ett företags säkerhetarbete. Om dessa enkla steg inte följs kan olyckor inträffa.

 

Ökat fokus på säkerhet för en trygg arbetsplats

När ett företag fokuserar på sin huvudsakliga verksamhet och kärnverksamhet kan det vara svårt att hålla jämna steg med alla relevanta krav. Att fokusera på maskinsäkerhet och arbetsmiljö måste vara ett grundläggande intresse för arbetsgivaren. Genom att öka nivån på säkerhetsarbetet och förebygga olyckor frigörs medel som kan användas till utveckling och ökad produktivitet.

Vi har säkerhetskompetensen som krävs med stöd av gedigen teknisk processkunskap. Vi erbjuder konsulttjänster inom säkerhet för organisationer och företag i alla storlekar och vet vad som krävs för att förbättra maskiners säkerhet och därigenom skapa säkrare arbetsplatser för våra kunder och deras medarbetare.

Mer information

Sara Nordling - Section Manager Operational Excellence North

Sara Nordling

Section Manager Operational Excellence North

Kontakta Sara Nordling

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mikael Gustafsson - Section Manager Operational Excellence Middle

Mikael Gustafsson

Section Manager Operational Excellence Middle

Kontakta Mikael Gustafsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.