Field cropps

AFRYs logistiklösningar kan trygga framtiden för utsatta livsmedelsproducenter

Redan innan coronakrisen hade många av Sveriges småskaliga livsmedelsproducenter svårt att nå ut till den lokala marknaden. För effektivare processer och en ökad industrialisering har AFRY tagit fram en koordineringsmodell som nu ska testas i ett pilotprojekt på den sörmländska landsbygden.

Under coronakrisen har många av landets mindre livsmedelsproducenter drabbats hårt när matmarknader ställts in och restauranger och krogar drastiskt minskat sina inköp. Detta har synliggjort den problematik som redan funnits sedan tidigare, där många av landets småskaliga livsmedelsproducenter har svårt att nå ut på den lokala marknaden med sina högkvalitativa produkter. Distribution och försäljning sker ofta på ett ineffektivt sätt vilket gör att producenterna inte kan fokusera på sin kärnkompetens.

Idag finns ett antal lovande ansatser till lösningar men frågan är om dessa är hållbara på längre sikt eftersom transport och koordination ofta blir komplicerad för både producenterna och kunderna. Det finns framförallt kluster av olika slag där man samordnar såväl distribution som försäljning, till exempel REKO-ringar där produkter säljs från producent till konsument över Facebook, Bondens marknad, traditionell torghandel samt lokala livsmedelshandlare som tar in varorna i sina sortiment.

– Producenterna och kunderna har alltså en hel palett av marknadskanaler att engagera sig i. Men vi ser att dessa ansatser skulle må bättre av en koordinering för ökad livskraft, hållbarhet och skalbarhet, säger Karin Brodin, Senior Supply Chain Konsult på AFRY.

Med ett strukturerat samarbete kring marknadsexponering och den bakomliggande logistiken kan vi säkerställa effektivitet och samordning. Redan ett fåtal aktörer inom samma region skulle kunna vinna oerhört mycket på ett sådant samarbete, där ett första steg mot en industrialiserad lösning dessutom är både kostnadsmässigt och hållbarhetsmässigt balanserad.

AFRY startar nu ett pilotprojekt för sörmländska producenter där denna koordineringsmodell ska testas i praktiken. För bara någon vecka sedan hade man ett första webbinarium tillsammans med Stolt mat i Sörmland som en del i detta arbete.

För AFRY är det ständigt ett viktigt arbete att bidra till att våra lösningar inte bara skapar ett stort värde för kunden utan även är hållbara, vilket är viktigt både internationellt och lokalt.

– Matproduktionen är en nyckelfråga i vår tid. Därför är smarta, effektiva och miljövänliga logistiklösningar en allt viktigare pusselbit för att få till en hållbar matförsörjning. Jag känner mig stolt över att vi på AFRY har kompetensen och verktygen som krävs för att hjälpa lokala matproducenter med att få ökad lönsamhet och hållbarhet i sina verksamheter, säger Marie Trogstam, Head of Sustainability på AFRY.

 

Läs mer om våra erbjudanden inom Supply Chain Management

Olle Arfors - Senior Advisor, Supply Chain Management

Olle Arfors

Senior Advisor, Supply Chain Management

Kontakta Olle Arfors

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.