two people organize cardboard boxes logistics packaging

Supply Chain Management 

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartner utvecklar vi morgondagens Supply Chain Management redan idag

Genom att utveckla framåtriktade strategier från toppledningsnivå till varje enskild medarbetare, över alla tekniker och segment blir vårt erbjudande inom Supply Chain mycket konkurrenskraftigt.

Marknader i ständig förändring och kunder som kräver allt mer erfordrar en förbättrad leveranskedja för att öka ditt företags konkurrenskraft och lönsamhet.

AFRY hjälper våra kunder att lyckas genom att kombinera expertis inom Supply Chain Management med omfattande erfarenhet och djupa tekniska kunskaper. Vi täcker den totala bilden från strategiskt samarbete med leverantörer och kunder till operativt samarbete och informationsutbyte mellan olika funktioner i ett företag. 

Vi erbjuder en rad olika tjänster, allt från rådgivningstjänster och förvaltningsstrategier till förstudier, genomförandeprojekt och till och med uthyrning av kvalificerade resurser.  

Vårt erbjudande   
  • Förpackningslösningar   
  • Inköp  
  • Logistik  
  • Produktion  
  • Rådgivning
  • Supply Chain 4.0 
Pär Ström
Business Unit Manager, Supply Chain Management

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Relaterade projekt

Relaterade nyheter, events och artiklar