Vy över Göteborg

Nya batterifabriken i Göteborg dragplåster för ungas inflyttning till kranskommunerna

Ungas främsta drivkraft när de väljer var i landet de vill bo är tillgången till jobb och prisvärda bostäder, enligt en attitydundersökning från AFRY.

Och det är mindre och medelstora städer som lockar mer än miljonstaden. Etableringen av Volvo Cars och Northvolts batterifabrik i Göteborg får stor betydelse för kompetensförsörjningen i regionen, och kan också innebära ett uppsving för inflyttningen av unga vuxna till mindre kranskommuner.

AFRYs undersökning visar att unga vuxna, i åldern 18-35 år, föredrar mindre till medelstora städer. I Sverige vill varannan (51 procent) bo i en mindre stad med färre än 100 000 invånare. Endast 12 procent föredrar miljonstaden.

Bild på kajen inklusive nedsänkt brygga. Trappor med räcken är ej färdigställda i bilden.

De överväganden som är viktigast för unga vid val av bostadsort är tillgången till jobb och prisvärda bostäder, följt av närheten till familj och vänner. Exakt samma prioritering göra unga i Västsverige. I Västsverige vill dock bara 36 procent bo i en stad med färre än 100 000 invånare.

Det är just tillgången till jobb, ett levande kultur- och nöjesliv, skola och omsorg samt väl fungerande kollektivtrafik som unga vuxna anser är fördelarna med att bo i en stad – oavsett landsände. På grund av bostadspriserna i Göteborg blir kranskommunerna runt om mer attraktiva för unga med lägre priser, men fortfarande med närhet till storstaden.

Portrait of Ante Baric
Ante Baric, regionchef Transportation på AFRY

— Västsverige har en naturlig lockelse då så många mindre städer såsom Trollhättan, Varberg, Borås med flera ligger relativt nära Göteborg. I regionen pågår flera infrastruktursatsningar såsom västlänken, tunnelbygget i Varberg, järnvägen mellan Borås-Göteborg och moderniseringar av Bohusbanan. Dessa förenklar och förkortar restiden och gör att man kan pendla till storstaden för att arbeta samt uppleva det breda utbud av evenemang och kultur som Göteborg erbjuder, säger Ante Baric, regionchef Transportation på AFRY.

Att Northvolt och Volvo Cars väljer Göteborg för sin batterifabrik visar att Västsverige har den starka kompetens och infrastruktur som behövs för att driva den gröna energiomställning som många i näringslivet arbetar för.

— Det är ett bevis på att det pågår en grön industriell revolution här och nu och att Göteborg ligger i framkant vad gäller elektrifieringen. Dock är det viktigt att poängtera att det finns utmaningar. Vi behöver säkerställa att elnätets kapacitet är tillräckligt för att klara den ökade belastningen. Västsverige behöver kraftigt ökad energiproduktion vilket kräver att det satsas på ny teknologi och utbyggnad av exempelvis vindkraft, både tills havs och på land, säger Linda Pålsson, chef för Energy Nordics på AFRY.

Portrait of Linda Pålsson
Linda Pålsson, chef för Energy Nordics på AFRY

Batterifabriken kommer locka unga inte bara från andra håll i Sverige, utan även talanger från övriga världen kommer att söka sig till regionen. Då blir kranskommunerna med mer prisvärda bostäder och goda pendlingsmöjligheter en nyckel i bostadsförsörjningen.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget YouGov mellan den 23 augusti och den 6 september 2021 bland unga mellan 18 och 35 år i sju europeiska länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike, Schweiz och Tyskland. Totalt deltog 6 205 i undersökningen varav 991 i Sverige. Bifogat finns en summering med undersökningens resultat.

Kontakta oss

Linda Pålsson - EVP and Head of Division Energy

Linda Pålsson

EVP and Head of Division Energy

Kontakta Linda Pålsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Ante Baric - Business Unit Manager, Planning & Design Southwest

Ante Baric

Regionchef Transportation

Kontakta Ante Baric

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.