Karolina Pamp Sandgren at AFRY

Bilen innebär frihet – miljön är sekundär

Mobilitets- och transportsektorn är inne i en stor förändring

Enligt en attitydundersökning från AFRY föredrar en tredjedel av unga vuxna i Sverige att använda egen bil för att förflytta sig.

Samtidigt som frihet och flexibilitet värderas högt hos unga är resultatet ändå förvånande mot bakgrund av en alltmer medveten generation, menar AFRYs mobilitetsexpert Karolina Pamp Sandgren.

Mobilitets- och transportsektorn är inne i en stor förändring där såväl drivmedel som ägandeformer utvecklas. Trots detta anger nästan var tredje ung (30 procent) i åldern 18-35 år i AFRYs undersökning att de till vardags helst tar sig runt med egen bil.

Woman night bridge karolina Pamp Sandegren Future Cities

- Siffran förvånar. Temat de senaste åren har snarare varit att unga vill dela - inte äga. Statusen har återspeglats mer i lådcykeln än i nya bilmodellen. Vi ser att 18-åringar inte hänger på låset för att ta körkort i samma utsträckning som förr, säger Karolina Pamp Sandgren, mobilitetsexpert på AFRY.

En långsiktig förändring som började långt före pandemin är att många redan har vant sig vid större frihet och möjlighet att styra över sin egen tid. Detta gäller även mobilitet. Karolina menar att siffran är ett uttryck för on-demand-generationen.

- Unga vill ha livet här och nu, man lever sitt liv i realtid. Idag streamar unga underhållning när det passar deras liv, de anpassar sig inte efter TV-tablån. På samma sätt vill de kunna förflytta sig när det passar, inte anpassa sig efter busstidtabellen. Den unga generationen översätter det behovet med egen bil, fortsätter Karolina.

Mobilitet är en tjänst, inte ett fordon

De regionala skillnaderna är förhållandevis stora. I norra Sverige är det så mycket som 36 procent, medan det i Stockholm bara är 24 procent som föredrar bilen, vilket delvis återspeglar den infrastruktur som finns idag.

- I mindre och medelstora städer, framförallt i norra Sverige där avstånden är längre, kan en egen bil översättas till ”enkel tillgång till mobilitet”. Bilindustrin övergår allt mer till att sälja tid snarare än produkter – för mobilitet är en tjänst, inte ett fordon, fortsätter Karolina.

Att möjliggöra för hållbara transporter av såväl gods som människor, oavsett var man bor, är en avgörande fråga för om vi ska klara klimatmålen. Att det återstår en hel del arbete för att förenkla för, och tillgängliggöra dessa transportslag, indikeras av resultatet i undersökningen.

Unga väljer bilen framför miljön

Undersökningen Ung mobilitet från NTF Väst visar ett liknande mönster som AFRYs undersökning. Deras resultat indikerar att unga föredrar bilen framför cykel och kollektivtrafik. 4 av 10 i åldern 15-24 år i Västsverige använder sällan/aldrig cykel och nästan 7 av 10 åker bil dagligen/flera gånger i veckan. Slutsatsen av undersökningen är att miljövänlighet ses som en bonus, men är inte en avgörande faktor för unga vid val av färdsätt.

- Det är givetvis nedslående resultat för våra möjligheter att klara omställningen till ett mer hållbart samhälle. Unga höjer gärna rösten för miljön, men åtgärderna får helst inte inskränka på deras bekväma livsstil. Ska vi lyckas måste fler transportslag än bilen erbjuda snabbhet, tillgänglighet och bekvämlighet, avslutar Karolina.

Cars in high speed at the evening in New York