Rookie Hero 3

FAQ AFRY Rookie Program

När börjar programmet och hur länge pågår det?

Samlad start för programmet är i september 2023 och pågår sedan till sommaren 2024. Däremot kan själva anställningen påbörjas tidigare om det önskas och möjlighet finns.

Vad innehåller programmet?

Programmet omfattar en gedigen introduktion, interna kurser och utbildningar. Du kommer att lära känna AFRY och vår verksamhet inom samhällsbyggnad samt få en bra förståelse för konsultrollen. Programmet erbjuder bra kontaktytor vilket ger dig möjlighet till ett brett nätverk. Parallellt med detta är du anställd i en av våra sektioner där du tillsammans med kollegor arbetar som konsult i våra skarpa projekt.

Var kommer jag vara stationerad?

Du kommer att tillhöra ett av våra kontor som blir din primära arbetsplats och du bör bo inom rimligt pendlingsavstånd.

Precis som hos många andra företag har vi under pandemin arbetat i olika hybridlösningar och förutsättningarna har sett väldigt olika ut i vår verksamhet och runt om i landet. Det pågår nu ett arbete att ta fram ett långsiktigt ramverk för vår framtida arbetsplats baserat på visionen att skapa en ”inkluderande och dynamisk arbetsplats för modiga människor”. Under pandemin har vi tillsammans lärt oss mycket och vi har fått många nya värdefulla erfarenheter som vi tar med oss framåt.

Vilka kan ansöka till programmet?

Du som planerar att ta ut din kandidat eller master från relevant utbildning. Utbildningskraven skiljer sig mellan de olika tjänsterna, se varje enskild annons.

Jag kommer inte ta ut min examen till våren, kan jag söka ändå?

Vi söker dig som planerar att ta ut din examen till sommaren. Om du har någon enstaka restkurs så kan du söka men då behöver du berätta om detta i ditt personliga brev.

Får jag återkoppling på min ansökan?

Du kommer få återkoppling på din ansökan oavsett om du har gått vidare eller inte. Däremot har vi inte möjlighet att ge en individuell återkoppling till er som inte har gått vidare i de första stegen.