AFRY is involved in connecting the offshore wind farm Krieger's flak to the electricity grid

AFRY är med och ansluter vindkraftparken Kriegers flak till elnätet

31/05/2022

På uppdrag av Vattenfall ansvarar AFRY för ändring av nätkoncessionen för anslutning av den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers flak

Nyligen meddelade regeringen beslut om förnyat tillstånd till Vattenfall för den planerade vindkraftsparken Kriegers flak, belägen cirka 30 kilometer söder om Trelleborg. Beslutet innebär att Vattenfall nu kan uppföra parken med den senaste generationens vindkraftverk, vilka kommer att ha en totalhöjd på upp mot 280 meter.

När vindkraftsparken står färdig kommer den att producera ungefär 2,6 TWh el per år, vilket motsvarar årsbehovet för cirka 500 000 hushåll. Detta kommer att göra parken till den största havsbaserade vindkraftparken i Sverige.

Vattenfall har sedan tidigare nätkoncession för att lägga ner 130 kV-markkabel för att ansluta vindkraftsparken till elnätet. Nätkoncession är ett särskilt tillstånd som krävs för att anlägga och driva starkströmsledningar, vilket meddelas av Energimarknadsinspektionen i enlighet med ellagen. I och med uppdateringen av vindkraftsparken vill Vattenfall nu se över nätkoncessionen och undersöka möjligheten att höja spänningsnivån till 220 kV för effektivisera överföringen.

AFRY har fått i uppdrag av Vattenfall att ansvara för ändringen av nätkoncessionen. Samrådsprocessen har redan påbörjats och tillståndsansökan väntas skickas in till Energimarknadsinspektionen hösten 2022. Vattenfall beräknar att vindkraftsparken kan vara i drift omkring år 2028.

AFRY har lång erfarenhet inom transmissions- och distributionsbranschen och har stöttat övergången till ren energi med fossilfria, hållbara energikällor och energieffektivitet sedan tidigt 90-tal. Som konsulter och rådgivare hjälper vi beslutsfattare, kraftföretag, industriaktörer, byggherrar, finansiärer och slutanvändare att definiera lämpliga åtgärder under alla steg i energiomställningen. Som ingenjörer levererar vi innovativa lösningar för att uppnå hållbarhetsmål.