AFRY employees outdoors

AFRY ett av börsens mest jämställda bolag

18/11/2021

Stiftelsen Allbright rankar återigen AFRY som ett av börsens mest jämställda bolag, när de publicerar sin årliga lista över jämställda företagsledningar.

 

Jonas Gustavsson, CEO

”Jämställdhet, inkludering och mångfald är en del i vår affärsstrategi och något som vi hela tiden strävar efter att främja och upprätthålla inom hela företaget. Vi ser att mångfald är viktigt, men inkludering är minst lika viktigt för att alla medarbetare ska ha tillgång till samma utvecklingsmöjligheter."

Jonas Gustavsson, vd och koncernchef, AFRY.

Stiftelsen Allbright rankar varje år börsbolag från bäst till sämst på att befordra kvinnor till ledningsgruppen. De jämställda bolagen listas på Allbrights gröna lista, med minst 40/60-fördelning mellan män och kvinnor i ledningsgruppen. AFRY är för andra året i rad med på den gröna listan.

”Jämställdhet är en grundförutsättning för att säkerställa en inkluderande arbetsplats, men också för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill samla den bästa kompetensen och ha en bredd av erfarenheter och perspektiv. Det är sedan vår uppgift att se till att alla medarbetare ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas inom AFRY”, adderar Jonas Gustavsson.    

Läs Allbrightrapporten 2021 här.