a woman in a black coat is taking a picture with her phone

AFRY fick 99% i Achilles HSEQ-revision

Ännu ett bevis på att AFRYs hållbarhetsarbete är i topp

Under två dagar svarade AFRY på 400 frågor från Achilles UNCE och fick 99 % i poäng. Revisionen görs vart fjärde år och frågorna utgår från Hälsa & Säkerhet, Miljö och Kvalitet inom sex områden; tekniska resurser, HR, hälsa & säkerhet, kvalitetsledning, miljö och CSR (Corporate Social Responsibility).

Achilles Utilities Nordic Central Europe - eller förkortat Utilities NCE - är en leverantörsdatabas och kvalificeringssystem som används av den nordiska elbranschen för att hantera leverantörsinformation i enlighet med EU:s regelverk.

Det här är en fantastisk och stor prestation som vi ska vara stolta över! Kundkraven inom dessa områden (HSEQ) växer och kraven måste uppfyllas för att kunna göra affärer med flera kunder. Achilles är en leverantörsdatabas, men vi har även andra databaser där vi måste bevisa att vi uppfyller kraven som kunderna har önskemål om, säger Ulrika Törnqvist, kvalitetschef Industrial & Digital Solutions.

achilles.png

Ett stort tack till alla medarbetare som deltog i revisionen!