People photo shoot outside Norrsken office in Stockholm

AFRY fortsätter att samarbeta med Norrsken Foundation

16/05/2022

Genom ett omfattande kunskapsutbyte, med fokus på digital teknik, entreprenörskap och mentorskap, arbetar AFRY och Norrsken tillsammans för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle, i linje med Agenda 2030.

Norrsken är en ideell stiftelse som stöttar entreprenörer som utvecklar idéer och lösningar som ska ta sig an några av vår tids största utmaningar, så som klimatförändringar, psykisk ohälsa och integration. Bland Norrskens medlemmar finns en mängd olika startups som arbetar inom samma fält som AFRY, varav en del redan är befintliga kunder till oss.

Några exempel på Norrskenmedlemmar:

  • Innoscentia. Utvecklar dynamiska bäst före-etiketter till matförpackningar, som med hjälp av en bakteriesensor avgör om maten är ätbar eller inte. Tanken är att erbjuda ett säkert sätt att avgöra matens kvalitet, i stället för att slänga baserat på ett uppskattat utgångsdatum – med syfte att minska matavfallet.
  • Re:newcell. Textilåtervinningsföretag som utvecklat en patenterad återvinningsprocess för att förvandla bomull och andra cellulosatextilier till en upplösningsmassa av viskoskvalitet. Re:newcell samarbetar med H&M, som använder Re:newcells produkt Circulose i sina produkter. AFRY är ingenjörspartner när Renewcell expanderar och bygger ny fabrik i Sundsvall.
  • Volta Greentech. Har utvecklat en lösning för att minska utsläpp från kor – närmare bestämt deras rapar och fisar. Metoden går ut på att korna får algbaserat fodertillskott. AFRY är ingenjörspartner till byggandet av företagets första tångfabrik – Volta Factory 01.
  • Hygglo. Låter privatpersoner hyra ut sina egna prylar – eller hyra någon annans – som en del i omställningen till en cirkulär ekonomi. I sortimentet finns bland annat verktyg, trädgårdsredskap, musikinstrument och friluftsutrustning. Syftet är att minska onödig konsumtion och låta fler personer dela på färre prylar.
  • Karma. Har utvecklat en app som låter slutkonsumenter köpa överbliven mat från restauranger, caféer och butiker till reducerat pris, för att matsvinnet ska minska.

Kärnan i samarbetet är att utbyta kunskap och erfarenheter. AFRYs experter delar med sig av kunskap och insikter inom hållbarhet och digitalisering, något som sker både löpande och genom punktinsatser. Bland annat har experter från AFRY medverkat i runda bordssamtal och paneler med olika inriktningar, deltagit i COP26 Impact Talks och Norrskens årliga evenemang Impact Week, och varit med och valt ut lovande entreprenörer i Norrsken Impact Accelerator.

Norrsken Elevate kopplar ihop experter och startups

Nyligen lanserade Norrsken mentorprogrammet Elevate, som AFRY är en aktiv del i. Elevate kopplar samman experter med relevanta startups, och flera experter från AFRY medverkar redan som mentorer, som till exempel:

  • Henrik Tegnér – expert inom strategi, energi och hållbarhet.
  • Karolina Pamp – expert inom future mobility
  • Lotta Falck – expert inom food & life science
  • Pernilla Thessén – expert inom digitalisering
  • Pontus Wärnestål – expert inom AI och digital design
Pernilla Thessén at AFRY

”Norrskens mentorskap är en unik möjlighet för AFRY att bidra med konkret kompetens och på så sätt stötta unga företag, men också för att komma i kontakt med nyskapande människor och få nya idéer för vår verksamhet. Detta är huvudskälen till att jag anmälde mig och så ska det bli kul!”

– Pernilla Thessén, Vice President Strategy & Head of Business Area Specialised Services at AFRY X.

Nästa steg i samarbetet

Framöver kommer AFRY och Norrsken att fortsätta samarbeta genom gemensamma evenemang och mentorskapsaktiviteter, bland annat under FN-konferensen Stockholm+50 och Norrsken Impact Week 2022. AFRYs experter som gått med som mentorer i Norrsken Elevate kommer att jobba direkt med relevanta startups för att stötta dem i sitt dagliga arbete.

Frågor om vårt samarbete med Norrsken?

Cathrine Sandegren - EVP and Head of Communications and Brand

Cathrine Sandegren

EVP and Head of Communications and Brand