Trees in a winter landscape

AFRY går med i talangportalen MindDig för att samverka kring rekrytering i norra Sverige

10/02/2022

Första konsultbolag som tecknar avtal med MindDig för att samarbeta kring rekrytering i norra Sverige

Med ambition att växa i norr som en del i de stora industriella satsningar som sker i Luleå-regionen, tar nu AFRY armkrok med näringsliv och kommuner, för att tillsammans locka fler att bo och verka i Norrbotten och Västerbotten. AFRY är därmed första konsultbolaget som tecknar avtal med MindDig, en ny global och digital talangportal som fokuserar på norra Sverige.

Tillsammans med bolag som Northvolt, SSAB, LKAB och Boliden med flera, kliver AFRY in i en gemensam satsning för att tillsammans möta dagens och framtidens stora rekryteringsbehov kopplat till de stora investeringsprojekt som pågår i norr för en mer hållbar framtid.

Image from MindDig - extern talangportal

”Som konsultbolag behöver vi ligga i framkant för att bidra till våra kunders utveckling på bästa sätt och som globalt bolag med lokal förankring behöver vi alltid jobba brett i vårt rekryteringsarbete. Vi fokuserar stort på rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv och riktar vi blicken mot norr så är vår ambition att knyta an till ännu fler experter som kan bidra i den gröna omställningen. För oss är det därför både viktigt och självklart att jobba tillsammans, det är vägen mot framgång”, säger Hanna Reutman, HR-chef för AFRYs division Process Industries.

Syftet med MindDig är att förenkla för arbetskraft och talanger internationellt i det fall de söker jobb i norra Sverige. Målet är att bidra till en inflyttning då många av bolagen ser styrkan med lokal arbetskraft.

Hanna Reutman - Employee HR PID

AFRY genomförde nyligen en undersökning inom ramen av Future Cities som syftar till att få svar på hur unga vill leva och bo i framtidens städer. Undersökningen, visar att städer som Luleå, Skellefteå och Piteå är attraktiva val utifrån det mer enkla livet som en mindre stad kan ge. I dessa norrländska städer finns en annan livskvalitet, något som nu MindDig l ämnar lyfta fram för att öka attraktionskraften att söka jobb i norra Sverige.

AFRY är idag drivande i frågor kring hållbarhet och digitalisering kopplat till Bioindustri och Clean Energy och är som konsultbolag inblandade i många stora kundprojekt i den gröna omställningen som nu sker inom industrin mot mer förnyelsebar energi. För att fortsätta bidra till sina kunders hållbarhetsarbete har AFRY som mål att växa med 100-talet ingenjörer och process specialister i Luleåregionen de närmsta fem åren.

 

Läs mer om MindDig här

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Reutman, VP & Head of HR Process Industries Division, AFRY
E-post: hanna.reutman@afry.com
Tel: 010 505 48 71

A man and woman reading technical drawings at a desk

Bli en del av AFRY