SEKAB - NOT TO BE USED! (Owned by customer)

AFRY ingenjörspartner när SEKAB satsar vidare för att bidra till ett grönare samhälle

23/06/2021

Kemi- och Cleantech företaget SEKAB har tillsammans med indiska Praj Industries, valt att satsa vidare på SEKABs egenutvecklade teknik CelluAPP. Tekniken gör det möjligt att utvinna helt nya produkter ur spillmaterial från skogsbruket, och då särskilt från gran. AFRY har varit med på utvecklingsresan från tidiga konceptstudier till dagens samarbete som projekt- och ingenjörspartner i SEKABs planer att möjliggöra en fullskalig produktionsanläggning baserad på sin unika teknologi.

Att vi behöver bygga ett samhälle som är hållbart och fossilfritt är idag en utmaning som angår oss alla, men även en självklarhet hos de företag som vill vara fortsatt konkurrenskraftiga i framtiden. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att lyckas krävs ny teknik. Redan 2004 började SEKAB arbetet med att utveckla en unik teknik, CelluAPP®, för att bearbeta kvarvarande skogsprodukter till gröna råvaror som socker, etanol och lignin som i sin tur kan användas till slutprodukter som biobränslen, asfalt och läkemedel. Efterfrågan på gröna råvaror ökar ständigt och nu är marknaden redo för SEKAB:s produkter och planerna för en ny produktionsanläggning är alltså i full gång.

- Vi ser AFRY som en värdefull samarbetspartner utifrån deras djupa och breda kompetens inom Bioindustrin och andra industrisektorer, samtidigt som vi ser en trygghet i AFRYs lokala närvaro och globala styrka. AFRYs industriexpertis i kombination med att bidra med ett externt perspektiv gör att vi i nära samarbete och dialog kan lyckas tillsammans på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt. säger Monica Normark, Chief Technology Officer på SEKAB.

AFRY:s uppdrag innefattar bland annat expertis inom tex Projektledning, Hållbarhetsanalyser, Miljö och Process, samt konstruktion inom Bygg, El, Instrument, Automation, Rör, och Mek som en del av pågående förstudie och tillståndsansökansprocess. Därutöver tillhandahåller AFRY även resurser i linjeorganisationen i form av Processingenjörer och Driftledningsstöd. AFRY har även varit involverade som partner i tidiga koncept- och förstudier.

- Det känns glädjande att SEKAB valt oss som samarbetspartner när de nu går vidare med målet att skala upp och industrialisera sin egenutvecklade teknologi. Vi ser fram emot att få bidra till SEKABs utveckling för en mer hållbar industri, säger Lisa Vedin, Head of Process Industries Sweden hos AFRY.

Om allt går enligt plan beräknas start för förprojektering ske längre fram i 2021.

För mer information, välkommen att kontakta:

Lisa Vedin - Head of Process Industries Sweden

Lisa Vedin

Head of Process Industries Sweden

Kontakta Lisa Vedin

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.