An illustration of future Volta Factories

AFRY samarbetar med Volta Greentech för att bygga sin första tångfabrik

Kor står för över 4% av de globala utsläppen av växthusgaser genom att släppa ut metangas, vilket är mer än dubbelt så mycket utsläpp som alla världens flygplan. Med stöd i mer än sex års av forskning från internationella universitet och forskningsorgan marknadsför nu Volta Greentech sitt tångbaserade fodertillskott för kor som kan minska upp till 80% av deras metanutsläpp.

För att möta den ökande globala efterfrågan på lösningen är Volta Greentech nytänkande kring hur man producerar tång.


AFRY har valts ut för att stödja byggandet av Volta Factory 01 som ingenjörspartner till Volta Greentech och stöder byggandet av anläggningen tillsammans med företagets interna team av biologer och marinforskare. ”AFRY: s exceptionella kompetens inom teknik, kombinerat med deras omfattande erfarenhet av produktionssystem för vattenbruk gör dem till den perfekta partnern”, säger Fredrik Åkerman, VD på Volta Greentech.


I Lysekil på den Svenska västkusten, är Volta Factory 01 ett modulärt, landbaserat produktionssystem för fodertillskottet. Speciellt utformad för att replikeras till stor skala kommer Volta Factory 01 både att leverera Volta Greentechs första kommersiella partnerskap och lägga den tekniska grunden för de kommande storskaliga fabrikerna.


- Utmaningen med att producera denna tång i stor skala är komplex och ligger mycket i linje med vår hållbarhetsagenda. Vi ser en enorm potential i detta projekt, både när det gäller direkt klimatpåverkan och som en framtida långsiktig samarbetsmöjlighet. Vi är stolta över att stödja denna utveckling. ” säger Max Larsson, koncernchef, affärsenhet, Thermal and Renewables på AFRY.


- Denna lösning har en enorm påverkanspotential, men eftersom ingen har producerat denna tång i stor skala tidigare, överstiger den globala efterfrågan långt utbudet. Det finns mer än en miljard kor där ute, och när vi tittar på befintliga produktionsmetoder för tång insåg vi snabbt att vi måste ta till ett annat tillvägagångssätt för att nå den skala vi siktar på. Därför gick vi till ritbordet och tittade på vad som skulle behövas för att göra detta i global skala, säger Fredrik.


- Genom att konstruera ett landbaserat produktionssystem från grunden kan vi säkerställa jämn skörd och kvalitet över tid, oavsett faktorer som vattenkvalitet och väder. Detta tillvägagångssätt gör det också möjligt för oss att drastiskt förbättra både produktionseffektiviteten och produktkvaliteten över tid genom att kontinuerligt utveckla och förbättra produktionsreceptet i laboratoriet vid Karolinska Institutet i Stockholm - ungefär som programuppdateringar till en dator, säger Fredrik.