Crowds at Almedalen in the afternoon

AFRY summerar Almedalen 2022

AFRYs experter har varit i Almedalen för att lyssna, dela kunskap och bygga relationer, och kommer hem med flera insikter. Energifrågan var extra het i år, i ett annars avskalat men fokuserat program.

AFRY vill rikta ett stort tack till alla vi träffat, haft möten med och till de arrangörer där vi deltagit i seminarier, paneler, rundabord och andra events. För oss är Almedalsveckan en självklar arena att utbyta kunskap och idéer för att tillsammans med andra aktörer accelerera den hållbara omställningen.

Vi kan konstatera att energifrågan var extra het i år, inte konstigt givet det säkerhetspolitiska läget, kriget i Ukraina och stigande energipriser. Min reflektion är att flera företag och organisationer i år lyfter frågan ur ett bredare perspektiv där fokus ligger på hur det framtida energisystemet ska se ut. Det är i linje med vår nya energirapport som går på djupet hur energisektorns innovationskraft kan accelerera omställningen till ett hållbart samhälle, säger Henrik Tegnér, strategi- och hållbarhetschef.

Utöver energifrågan och den rapport vi presenterat har vi deltagit i paneler och samtal om bland annat 15-minuters staden, inkludering och mångfald, energieffektivisering i fastigheter, arkitektur och den gröna omställningen i norr.

Vi har träffat många relevanta aktörer inom framför allt infrastruktur och energi. Jag känner mig personligen väldigt inspirerad och ser fram emot att bygga vidare på dessa värdefulla relationer och viktiga insikter till hösten. Vi behöver accelerera omställningen för lösa den akuta klimatkrisen och det kan vi bara göra tillsammans med andra aktörer. En nära samverkan mellan näringslivet, forskningen och politiken är avgörande för att komma snabbt framåt, säger Malin Frenning, divisionschef Infrastructure.

Veckan avslutades med en fruktansvärd våldshandling som skördade en kvinnas liv. Det visar att Almedalen och det demokratiska samtalet är viktigare än någonsin.