A photo of laboratory staff in a medical production facility

AFRY utför tekniska och ekonomiska analyser i norskt antibiotikauppdrag

AFRY i antibiotikauppdrag åt norska Helsedirektoratet

Helsedirektoratet är en norsk myndighet under Hälso- och omsorgsdepartementet som arbetar för att stärka den sociala tryggheten och folkhälsan i Norge. Nu arbetar AFRY i ett uppdrag åt Helsedirektoratet med syftet att undersöka tekniska och ekonomiska förutsättningar för att bygga upp en anläggning för antibiotikaproduktion i Norge.

Produktion av läkemedel kan bidra till att förbättra länders beredskap. Antibiotikaproduktionen är avancerad och kräver både anläggningar och expertis, men än så länge finns inga anläggningar som producerar antibiotika i Norge. Därför genomför AFRY, tillsammans med Emtunga Solutions och Menon Economics, tekniska och ekonomiska analyser som del av en förstudie. Förstudien kartlägger förutsättningarna för att bygga upp en norsk anläggning för antibiotikaproduktion.

Inom uppdraget beaktas kostnader för att driva och anlägga produktionen samtidigt som det genomförs en analys av marknaden och försäljningen av antibiotikan som ska produceras. Studien kommer att titta på flera olika alternativ och för varje tänkbart fall göra en hållbarhetsanalys, med en första beräkning av klimatavtrycket och utsläppen från fabriken.

– Vi är stolta över att vi på AFRY kan vara behjälpliga inom satsningen på hälsa och livsvetenskap i Norge. Det känns bra att norska staten stöttar utvecklingen av Life Science-verksamhet och att AFRY får vara med och bidra genom det här spännande projektet, säger Ida Rees, projektchef, AFRY.

 

Förstudien kommer att vara underlag för beslut i Stortinget vid årsskiftet 2021-2022.