Alingsås

AFRYs Light Bureau dubbelt nominerade till Svenska Ljuspriset

04/06/2020

Två projekt som Light Bureau, en del av AFRY, har designat ljuset för, har nominerats till det prestigefulla Svenska Ljuspriset. Det gäller Lillån i Alingsås och Vasabron i Göteborg.

Så här lyder nomineringarna:
Alingsås2
Lillån, Alingsås

"Den fasta jubileumsinstallationen är en 400-årsgåva till Alingsås och en del av Lights in Alingsås 20-årsfirande. Den valda platsens Genius Loci (platsens ande), har varit inspirationen och ledordet i att i innerstaden skapa en plats för reflektion utan störande ljus från omgivningen, en plats som bjuder in till att dröja kvar, lyssna på den porlande ån och lövens vindspel. Konceptet består av följande delar: under dagtid förstärks och reflekteras platsens natur och rofylldhet genom de specialritade spegelklädda belysningsstolparna, vid skymning tänds belysningen som speglar broarna och trädkronorna i ån. Längs hela stråket spänner vajrar som möjliggör olika tillfälliga installationer. De omgivande gång- och bilbroarna har också fått arkitektonisk ljussättning och blir därigenom viktiga fokuspunkter på respektive sida av å-rummet."

1998 kom studenter från Ljuscentrum på Göteborgs universitet till Alingsås för att experimentera med arkitektonisk belysning i offentliga utrymmen. Det blev en succé för både invånarna i Alingsås och studenterna. Alingsås kommun ingick därför år 2000 ett avtal med Professional Lighting Designers Association (PLDA). Sedan 2018 arrangerar Alingsås Energi Lights in Alingsås och samarbetar nu med International Association of Lighting Designers (IALD) som fungerar som kopplingen mellan Alingsås Energi och ljusdesigners världen över.

Den permanenta ljusinstallationen vid Lillån har skapats av Kai Piippo, ljusdesigner på Light Bureau, i samarbete med Torbjörn Eliasson från White Arkitekter.

– Torbjörn och jag var med och startade Lights i Alingsås för 20 år sedan, när vi båda undervisade vid Göteborgs universitet. Alingsås är en väldigt kär samarbetspartner och det har varit en ära att vara med och uppmärksamma detta jubileum, säger Kai Piippo.

Vasabron, Göteborg

"Vasabron från 1907 i jugendstil sträcker sig över Vallgraven. När bron byggdes om handlade det om att återsätta de vackra stenarbetena i mellanstöd, kajer och stenstoder vid broändar. En utmaning var att sammanföra bevarade detaljer med dagens krav på en säker och stark brokonstruktion. Ambitionen har varit att ljussätta bron utan åverkan på detaljerna, många med kulturhistoriskt värde. En specialritad LED-list togs fram för räckesbelysning i nära samarbete med konstruktion, armaturleverantör och antikvarie. Man konstruerade också specialritade montagedetaljer, inspirerade av jugendstil. Projektet har varit komplext och pågått under flera år men nu har kan stadens trafikanter och nattvandrare njuta av en trygg miljö som samtidigt ger en upplevelse av tidlös arkitektur i vacker belysning."

Vinnaren kommer att utses till hösten. Läs mer här.
Göteborg

Kontakt