vindelälven inuse

Framtidens resande längs Vindelälven

”Ta fram en hållbar transport- och mobilitetslösning längs Vindelälven” – så löd uppdraget för förstudien som inUse och AFRY fick av Region Västerbotten. Resultatet blev konkret och spännande och det uppmärksammades direkt i medierna, bland annat i Sveriges Radio.
– Det var viktigt att landa i något hållbart som kan tillföra nytta snart, säger Magnus Lif på inUse.

Det övergripande målet med projektet var att resultatet skulle bidra till en blomstrande landsbygd – där såväl boende, besökare som varor – på ett enkelt och hållbart sätt skulle kunna förflytta sig längs Vindelälvsdalen och väg 363. Mer inzoomat gällde det att göra en förstudie för att ta fram en hållbar transport- och mobilitetslösning i stråket längs Vindelälven. Och Region Västerbotten ville hitta de verkliga behoven som fanns hos användarna.

Vilka var de stora utmaningarna?

– Väg 363 mellan Umeå och Ammarnäs utgör en sträcka på 35 mil som passerar genom fyra kommuner, säger Anna Grönros, designledare i projektet och Gruop Manger på AFRY.

– I dagsläget är turismen längs stråket väldigt säsongsbetonad och förutsättningarna i de olika orterna skiljer sig åt ganska mycket.

Magnus Lif, Deputy Regional Director & Service Designer på inUse, fyller i.

– En stor utmaning är att få besökare längs sträckan att inte välja bilen. Och än så länge saknas det ett hållbart alternativ om man vill färdas längs den här sträckan utan att drabbas av många bussbyten och långa väntetider.

Det handlade om att genomföra djupintervjuer, etnografiska studier och kollaborativ design i ett iterativt arbete med flera workshopar. Alltsammans med intressenter och nyckelpersoner från stråket och Region Västerbotten.

– Vi inledde projektet med en spännande bussresa längs hela väg 363. Vi i teamet fick då möjlighet att träffa och intervjua många entreprenörer inom mat och upplevelser. Det var oerhört inspirerande och gav oss en mycket bättre känsla för utmaningarna, säger Magnus.

Vad ledde arbetet till?

– Två koncept: Vindelälvsbussen och Cool Move. Där Vindelälvsbussen blir en del av upplevelsen som erbjuder bekvämligheter som förbokade platser, matkasse och transport hela vägen till boendet. Cool Move ser till att lokala producenter och restauranger kan skicka och ta emot närproducerade varor i en obruten kylkedja med kontroll över kvaliteten, säger Anna.

– En viktig parameter när vi tog fram koncepten var att de skulle gå att implementera i närtid. Det var viktigt för projektet att landa i något som kan tillföra nytta snart, säger Magnus.

Nu kommer Region Västerbotten ansöka om medel för att få finansiering till att bygga upp och testa Vindelälvsbussen och Cool Move i ett pilotprojekt.

Generellt sett är bemötandet positivt, Sveriges Radio uppmärksammade projektet direkt exempelvis. Här är en intervju med Bianca Byring, projektledare och kollektivtrafikstrateg för Region Västerbotten.